Prawo w marketingu i reklamie

201723.11
Zamów
Szkolenie 2-dniowe: 23-24 listopada 2017
Cena netto: 1590 PLN ● WARSZAWA
Prawo w marketingu i reklamie
MIEJSCA SZKOLEŃ:
Atrium Centrum lub inna sala w centrum Warszawy. Godziny szkoleń: 10:00 - 17:00

✅ FIRST MINUTE: udzielamy 10% rabatu przy płatności na minimum 30 dni przed terminem szkolenia

Prosimy o rejestrację najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia.
Zapisy last minute - prośba o kontakt:
tel. 607 710 797, 530 502 000 lub szkolenia@szkoleniaatrium.pl

PRAWO W MARKETINGU I REKLAMIE

Trenerzy: RADCA PRAWNY DR ZBIGNIEW OKOŃ, RADCA PRAWNY MATEUSZ FRANKE

I Dzień
Trener: Radca prawny Dr Zbigniew Okoń

1. Nieuczciwe praktyki i nieuczciwa konkurencja w marketingu

 • Wprowadzenie w błąd w reklamie – jak w zgodzie z prawem formułować przekaz reklamowy
 • Agresywne praktyki rynkowe – „szantaż emocjonalny” i inne formy niedozwolonego nacisku na klienta
 • Reklama porównawcza – kiedy jest dozwolona i jak prawidłowo skonstruować porównanie z konkurencją – przykłady z praktyki i orzecznictwo sądów
 • Ryzyka prawne związane z nieuczciwą reklamą i nieuczciwymi praktykami rynkowymi i środki obrony własnych praw

2. Prawo konkurencji a promocje sprzedaży

 • Promocje cenowe a prawo konkurencji – porozumienia z detalistą co do ceny promocyjnej, a zakazana zmowa cenowa
 • Zakazane porozumienia w programach lojalnościowych i motywacyjnych B2B – przykłady niedozwolonych mechanizmów promocyjnych
 • Komunikacja promocji jako czyn nieuczciwej konkurencji i nieuczciwa praktyka rynkowa – wprowadzenie w błąd i nieuczciwe porównania w informacji o promocji w orzecznictwie UOKiK
 • Promocja jako czyn nieuczciwej konkurencji – ograniczenia wartości przyznawanych premii i posługiwania się znakami legitymacyjnymi punktami, bonami, kuponami) w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – orzecznictwo europejskie i polska praktyka

3. Prawo autorskie w działalności reklamowej

 • Ochrona koncepcji kampanii reklamowej w prawie autorskim
 • Dozwolony użytek – cytat w przekazie reklamowym i inne przypadki dozwolonego korzystania z cudzych utworów
 • Wykorzystanie motywów kultury masowej w przekazie reklamowym (bon moty, memy, zapożyczenia z piosenek i filmów) – przykłady i przegląd orzecznictwa sądów
 • Przypadkowe włączenie cudzego utworu do własnej komunikacji reklamowej

4. Znaki towarowe w przekazie reklamowym

 • Cudzy znak towarowy w reklamie porównawczej – czy możemy nazwać konkurenta i pokazać jego logotyp
 • Cudzy znak towarowy w informacji o promocji – dozwolone formy podania informacji o nagrodzie w promocji, polityka niektórych producentów w zakresie rejestracji cech zewnętrznych produktu jako znaków towarowych
 • Nazwy miejscowości i charakterystyczne budowle jako element przekazu reklamowego – Kolumna Zygmunta w reklamie piwa
 • Komercjalizacja przestrzeni publicznej w oparciu o znaki towarowe – przykład PKiN

5. Wykorzystanie wizerunku w reklamie

 • Kiedy dopuszczalne jest rozpowszechnianie cudzego wizerunku – modele, osoby publiczne, uczestnicy zgromadzeń – przegląd orzecznictwa sądów dotyczącego wykorzystania wizerunku w reklamie
 • Czy dopuszczalne jest wykorzystanie wizerunku polityków w reklamie? Przykłady z praktyki
 • Ochrona wizerunku, a ochrona dóbr osobistych – kiedy kontekst wykorzystania wizerunku decyduje o dopuszczalności wykorzystania wizerunku
 • Sobowtóry znanych osób w reklamie
 • Głos jako wizerunek?

II Dzień
Trener: Radca prawny Mateusz Franke

6. Konkurs, sprzedaż premiowa i inne promocje

 • Podstawowe rodzaje akcji promocyjnych (konkurs, gra losowa, sprzedaż premiowa, inne formy promocji).
 • Aspekty prawne konkursu – zadanie konkursowe, wyłonienie laureatów, komisja konkursowa.
 • Prawne aspekty sprzedaży premiowej – jak rozumieć pojęcie „sprzedaży” dla potrzeb przeprowadzenia akcji promocyjnej?
 • O czym należy pamiętać przeprowadzając promocję na Facebooku?
 • Odpowiedzialność organizatora promocji – relacja klient-agencja reklamowa.

7. Gry losowe – loteria promocyjna, loteria audioteksowa

 • Co decyduje o uznaniu promocji za grę losową – orzecznictwo sądów i praktyka Ministerstwa Finansów.
 • Podstawowe różnice pomiędzy loterią promocyjną a audioteksową.
 • Jakie obowiązki mają organizatorzy gier losowych?
 • Zezwolenie na urządzenie gry losowej − zagadnienia praktyczne, pragmatyka organów Służby Celnej.
 • Jakie postanowienia muszą znaleźć się w regulaminie gry losowej?
 • Ryzyka prawne związane z urządzaniem gry losowej.
 • „Loterie wizytówkowe” – czy można je organizować bez zezwolenia?

8. Wybrane zagadnienia podatkowe

 • Konsekwencje podatkowe konkursu, sprzedaży premiowej i loterii na gruncie PIT.
 • „Nienazwane” akcje promocyjne – kiedy wystawiany jest PIT-8C?
 • Zwolnienia podatkowe przewidziane w ustawie PIT – jak je stosować?
 • Kontrowersje dotyczące zasad rozliczania PIT od nagród otrzymywanych przez przedsiębiorców.
 • Promocje skierowane do własnych pracowników.

9. Organizacja akcji promocyjnych a ochrona konsumenta

 • Problemy kwalifikacji prawnej akcji promocyjnej – pomiędzy umową a przyrzeczeniem publicznym.
 • W jaki sposób powinien być sformułowany regulamin promocji i co powinno się w nim znaleźć?
 • Jakie klauzule są niedozwolone (abuzywne) w regulaminie promocji? Case study na przykładzie orzecznictwa SOKiK oraz decyzji UOKiK.
 • Nowe regulacje dotyczące niedozwolonych postanowień umownych.
 • Roszczenia uczestników promocji. Jak prawidłowo opracować procedurę reklamacyjną?
 • Regulamin a informacje o promocji zawarte w materiałach reklamowych?
 • Najważniejsze ryzyka prawne związane z prowadzeniem promocji konsumenckich.

10. Ochrona danych osobowych w marketingu

 • Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych w akcji promocyjnej – podstawa prawna. przetwarzania danych, obowiązki informacyjne, rejestracja zbioru, zabezpieczenie danych.
 • Kto jest administratorem danych przetwarzanych w ramach akcji promocyjnej?
 • Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – zgoda a prawnie usprawiedliwiony cel.
 • Marketing a tzw. dane wrażliwe (sensytywne), profilowanie klientów.
 • Czy dane osobowe przedsiębiorców podlegają ochronie – sytuacja po 19 maja 2016 r.
 • Marketing prowadzony za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wysyłanie informacji. handlowych, newsletter, SPAM.

Szkolenie przeznaczone dla:

 • Dyrektorów zarządzających i członków zarządu
 • Menedżerów i dyrektorów marketingu
 • Menedżerów produktów i marek
 • Specjalistów z działów marketingu
 • Pracowników działów prawnych odpowiedzialnych za nadzór nad działaniami marketingowymi firmy

Korzyści i rozwój umiejętności:

 • umiejętność tworzenia komunikatu reklamowego nie obarczonego ryzykiem prawnym
 • znajomość zagrożeń prawnych związanych z prowadzeniem marketingu
 • umiejętne konstruowanie mechanizmów promocji
 • znajomość reguł rządzących wykorzystywaniem cudzych utworów w praktyce działań marketingowych

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • materiały szkoleniowe – drukowane i elektroniczne
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • lunch w restauracji lub w formie bufetu
 • catering w trakcie przerw: kawa, herbata, soki, ciastka
MIEJSCA SZKOLEŃ
Śródmieście
Warszawa

Nasze szkolenia organizujemy w centrum Warszawy, w czterech różnych lokalizacjach.

 • Atrium Centrum, Al. Jana Pawła II 27 (nasza siedziba)
 • Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESSROOM, ul. Grójecka 1/3
 • Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje o miejscu konkretnego szkolenia oraz szczegóły organizacyjne przekazujemy uczestnikom e-mailem na 5 dni przed szkoleniem.

MIEJSCA SZKOLEŃ
PLN

Formularz zgłoszeniowy

1590Uczestnicy

Uczestnik 1

Dane zamawiającego

Dane do faktury

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH AKADEMII MARKETINGU ATRIUM

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu Akademii Marketingu ATRIUM, której właścicielem jest ATRIUM BUSINESS TRAINING & CONSULTING LTD
Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park
S63 5DB Rotherham, Wielka Brytania
Company Number 9842530, NIP PL5263150610
jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkoleniaatrium.pl lub wysłanie zgłoszenia na adres mailowy: szkolenia@szkoleniaatrium.pl

ATRIUM BUSINESS TRAINING & CONSULTING LTD potwierdza drogą mailową realizację szkolenia najpóźniej na 5 dni przed jego datą. Płatność za udział w szkoleniu należy uiścić na podstawie faktury pro forma przesłanej wraz z potwierdzeniem szkolenia na konto w ING Banku Śląskim o numerze: 25105010251000009030755996.
Po szkoleniu wystawiamy fakturę VAT. Na życzenie Klienta możliwe jest również opłacenie uczestnictwa w szkoleniu i wystawienie faktury VAT po realizacji szkolenia (bez konieczności opłacania pro formy).

OPCJA FIRST MINUTE
Zakup szkolenia w opcji FIRST MINUTE uprawnia do rabatu w wysokości 10% na szkolenie, gdy szkolenie zostanie opłacone najpóźniej na 30 dni przed terminem jego realizacji. Prosimy o kontakt w celu uzyskania faktury pro forma - szkolenia@szkoleniaatrium.pl

ATRIUM BUSINESS TRAINING & CONSULTING LTD zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niej. W przypadku odwołania szkolenia, które zostało opłacone w opcji first minute klient może skorzystać ze szkolenia w terminie następnym lub otrzymać zwrot opłaty za szkolenie w ciągu 2 tygodnie od wyrażenia takiej prośby.

Warunki i zasady rezygnacji
Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. Jednak zamiast zgłoszonej osoby może wziąć udział w szkoleniu inny pracownik firmy lub można uczestniczyć w szkoleniu w kolejnym terminie. Powyższa oferta jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATRIUM BUSINESS TRAINING & CONSULTING LTD z siedziba w Wielkiej Brytanii w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też do ich usunięcia z bazy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od ATRIUM BUSINESS TRAINING & CONSULTING LTD (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

Podane ceny szkoleń są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.