Prawo w marketingu i reklamie

I Dzień
Trener: Radca prawny Dr Zbigniew Okoń

1. Nieuczciwe praktyki i nieuczciwa konkurencja w marketingu

 • Wprowadzenie w błąd w reklamie – jak w zgodzie z prawem formułować przekaz reklamowy
 • Agresywne praktyki rynkowe – „szantaż emocjonalny” i inne formy niedozwolonego nacisku na klienta
 • Reklama porównawcza – kiedy jest dozwolona i jak prawidłowo skonstruować porównanie z konkurencją – przykłady z praktyki i orzecznictwo sądów
 • Ryzyka prawne związane z nieuczciwą reklamą i nieuczciwymi praktykami rynkowymi i środki obrony własnych praw

2. Prawo konkurencji a promocje sprzedaży

 • Promocje cenowe a prawo konkurencji – porozumienia z detalistą co do ceny promocyjnej, a zakazana zmowa cenowa
 • Zakazane porozumienia w programach lojalnościowych i motywacyjnych B2B – przykłady niedozwolonych mechanizmów promocyjnych
 • Komunikacja promocji jako czyn nieuczciwej konkurencji i nieuczciwa praktyka rynkowa – wprowadzenie w błąd i nieuczciwe porównania w informacji o promocji w orzecznictwie UOKiK
 • Promocja jako czyn nieuczciwej konkurencji – ograniczenia wartości przyznawanych premii i posługiwania się znakami legitymacyjnymi punktami, bonami, kuponami) w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – orzecznictwo europejskie i polska praktyka

3. Prawo autorskie w działalności reklamowej

 • Ochrona koncepcji kampanii reklamowej w prawie autorskim
 • Dozwolony użytek – cytat w przekazie reklamowym i inne przypadki dozwolonego korzystania z cudzych utworów
 • Wykorzystanie motywów kultury masowej w przekazie reklamowym (bon moty, memy, zapożyczenia z piosenek i filmów) – przykłady i przegląd orzecznictwa sądów
 • Przypadkowe włączenie cudzego utworu do własnej komunikacji reklamowej

4. Znaki towarowe w przekazie reklamowym

 • Cudzy znak towarowy w reklamie porównawczej – czy możemy nazwać konkurenta i pokazać jego logotyp
 • Cudzy znak towarowy w informacji o promocji – dozwolone formy podania informacji o nagrodzie w promocji, polityka niektórych producentów w zakresie rejestracji cech zewnętrznych produktu jako znaków towarowych
 • Nazwy miejscowości i charakterystyczne budowle jako element przekazu reklamowego – Kolumna Zygmunta w reklamie piwa
 • Komercjalizacja przestrzeni publicznej w oparciu o znaki towarowe – przykład PKiN

5. Wykorzystanie wizerunku w reklamie

 • Kiedy dopuszczalne jest rozpowszechnianie cudzego wizerunku – modele, osoby publiczne, uczestnicy zgromadzeń – przegląd orzecznictwa sądów dotyczącego wykorzystania wizerunku w reklamie
 • Czy dopuszczalne jest wykorzystanie wizerunku polityków w reklamie? Przykłady z praktyki
 • Ochrona wizerunku, a ochrona dóbr osobistych – kiedy kontekst wykorzystania wizerunku decyduje o dopuszczalności wykorzystania wizerunku
 • Sobowtóry znanych osób w reklamie
 • Głos jako wizerunek?

II Dzień
Trener: Radca prawny Mateusz Franke

6. Konkurs, sprzedaż premiowa i inne promocje

 • Podstawowe rodzaje akcji promocyjnych (konkurs, gra losowa, sprzedaż premiowa, inne formy promocji).
 • Aspekty prawne konkursu – zadanie konkursowe, wyłonienie laureatów, komisja konkursowa.
 • Prawne aspekty sprzedaży premiowej – jak rozumieć pojęcie „sprzedaży” dla potrzeb przeprowadzenia akcji promocyjnej?
 • O czym należy pamiętać przeprowadzając promocję na Facebooku?
 • Odpowiedzialność organizatora promocji – relacja klient-agencja reklamowa.

7. Gry losowe – loteria promocyjna, loteria audioteksowa

 • Co decyduje o uznaniu promocji za grę losową – orzecznictwo sądów i praktyka Ministerstwa Finansów.
 • Podstawowe różnice pomiędzy loterią promocyjną a audioteksową.
 • Jakie obowiązki mają organizatorzy gier losowych?
 • Zezwolenie na urządzenie gry losowej − zagadnienia praktyczne, pragmatyka organów Służby Celnej.
 • Jakie postanowienia muszą znaleźć się w regulaminie gry losowej?
 • Ryzyka prawne związane z urządzaniem gry losowej.
 • „Loterie wizytówkowe” – czy można je organizować bez zezwolenia?

8. Wybrane zagadnienia podatkowe

 • Konsekwencje podatkowe konkursu, sprzedaży premiowej i loterii na gruncie PIT.
 • „Nienazwane” akcje promocyjne – kiedy wystawiany jest PIT-8C?
 • Zwolnienia podatkowe przewidziane w ustawie PIT – jak je stosować?
 • Kontrowersje dotyczące zasad rozliczania PIT od nagród otrzymywanych przez przedsiębiorców.
 • Promocje skierowane do własnych pracowników.

9. Organizacja akcji promocyjnych a ochrona konsumenta

 • Problemy kwalifikacji prawnej akcji promocyjnej – pomiędzy umową a przyrzeczeniem publicznym.
 • W jaki sposób powinien być sformułowany regulamin promocji i co powinno się w nim znaleźć?
 • Jakie klauzule są niedozwolone (abuzywne) w regulaminie promocji? Case study na przykładzie orzecznictwa SOKiK oraz decyzji UOKiK.
 • Nowe regulacje dotyczące niedozwolonych postanowień umownych.
 • Roszczenia uczestników promocji. Jak prawidłowo opracować procedurę reklamacyjną?
 • Regulamin a informacje o promocji zawarte w materiałach reklamowych?
 • Najważniejsze ryzyka prawne związane z prowadzeniem promocji konsumenckich.

10. Ochrona danych osobowych w marketingu

 • Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych w akcji promocyjnej – podstawa prawna. przetwarzania danych, obowiązki informacyjne, rejestracja zbioru, zabezpieczenie danych.
 • Kto jest administratorem danych przetwarzanych w ramach akcji promocyjnej?
 • Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – zgoda a prawnie usprawiedliwiony cel.
 • Marketing a tzw. dane wrażliwe (sensytywne), profilowanie klientów.
 • Czy dane osobowe przedsiębiorców podlegają ochronie – sytuacja po 19 maja 2016 r.
 • Marketing prowadzony za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wysyłanie informacji. handlowych, newsletter, SPAM.
Termin szkolenia
2017-11-29 (2 dni)
Godzina rozpoczęcia szkolenia
10:00
Cena szkolenia
1590 PLN netto +23% VAT
Miejsce szkolenia
Atrium Centrum lub inna sala szkoleniowa w centrum Warszawy
FIRST MINUTE
Udzielamy 10% rabatu przy płatności na minimum 30 dni przed terminem szkolenia
REJESTRACJA
Prosimy o rejestrację najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Zapisy last minute - prosimy o kontakt: 607 710 797 / szkolenia@szkoleniaatrium.pl
ZAMÓW SZKOLENIE
Trener
Dr Zbigniew Okoń, Radca Prawny
Radca prawny, partner kancelarii dLK Korus Okoń Radcowie Prawni sp.p. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych, współpracownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Allerhanda, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Z branżą marketingową związany od kilkunastu lat, prowadził obsługę prawną największych polskich przedsięwzięć m.in. w zakresie marketingu lojalnościowego, loterii promocyjnych i audioteksowych czy marketingu produktów objętych ograniczeniami reklamy.
Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących zagadnień prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, nowych technologii i reklamy, w tym pozycji Prawo Internetu (Warszawa, LexisNexis 2004, 2007), Prawo reklamy i promocji (Warszawa, LexisNexis 2007), e-Administracja (Wrocław, Presscom, 2009), IT Law in Poland (Wiedeń, Medien und Recht, 2009) Cyberlaw – Poland (Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2011), czy najobszerniejszego polskiego komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Warszawa, Wolters Kluwer, grudzień 2014). Często występuje jako prelegent na konferencjach, seminariach i kongresach związanych z powyższą tematyką prawną.