Skuteczny menedżer – zarządzanie zespołem i motywowanie

201718.09
Zamów
Szkolenie 2-dniowe: 18-19 września 2017
Cena netto: 1590 PLN ● WARSZAWA
Skuteczny menedżer - zarządzanie zespołem i motywowanie
MIEJSCA SZKOLEŃ:
Atrium Centrum lub inna sala w centrum Warszawy. Godziny szkoleń: 10:00 - 17:00

✅ FIRST MINUTE: udzielamy 10% rabatu przy płatności na minimum 30 dni przed terminem szkolenia

Prosimy o rejestrację najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia.
Zapisy last minute - prośba o kontakt:
tel. 607 710 797, 530 502 000 lub szkolenia@szkoleniaatrium.pl

Skuteczny menedżer – zarządzanie zespołem i motywowanie

Trener: RAFAŁ BRODOWSKI

1. Kompetencje osobowościowe menedżera / lidera

 • Co powinno wyróżniać menedżera / lidera spośród innych osób?
 • Identyfikacja naturalnego stylu zarządzania
 • Pozytywy i negatywy indywidualnych predyspozycji oraz kształtowanie indywidualnych zdolności menedżerskich / przywódczych
 • Umiejętność kierowania sobą
 • Świadomość „ja” – mistrzostwo osobiste – model P. Senge (zachowania i umiejętności, przekonania i wartości, przekonanie do swoich idei, wiara w możliwość realizacji celów, tożsamość)
 • Decyzja: menedżer czy lider – czyli kogo potrzebuje mój zespół?
 • Rola lidera jako członka zespołu
 • Autorytet lidera – źródła władzy lidera
 • Zadania lidera w zespole – rozwój partnerstwa i współpracy

2. Kim są moi pracownicy?

 • Czego potrzeba żeby skutecznie motywować pracownika?
 • Różnice: komunikacja, współpraca w zespole, podejmowanie decyzji – modele DISC i Thomas International
 • Ćwiczenia praktyczne na modelu TI

3. Inspiracje do lepszego motywowania i zarządzania

 • Motywacje zakorzenione w biologii ludzkiego mózgu
 • Zrozumienie ludzkiej natury podstawą skutecznej motywacji,
 • Dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga – czynniki higieniczne a czynniki motywujące – różnice i powiązania, motywacja i demotywacja
 • Współczesne wyzwania motywacyjne – motywacja 2.0 – MOTYWACJA 3.0,
 • Co może uczynić z nas liderów?
 • Model przywództwa wg Instytutu Gallupa

4. Zadanie, jako cel działania zespołu

 • Czym się różnią cele osobiste od celów zespołu?
 • Metoda SMART-ER
 • Golden Circle – Simon Sinek – jak komunikować cele
 • Cele strategiczne i operacyjne
 • Zadania jako motywator dla pracownika – jak określić zadanie

5. Różnice między tym, co psychologia wie a tym, co robi biznes

 • Dan Pink i zadziwiająca teoria motywacji
 • Co motywuje i co demotywuje moich pracowników?
 • Dwa miasta – czyli o podejściu ludzi do zadań
 • Kto zabrał mój ser? – rzecz o motywacji w zmianie

6. Nowoczesne techniki pracy zespołowej

 • Atlassian (fedex day’s) – case study
 • Metaplan na warsztat
 • Jak pracują w Google? – case study
 • Jak powstały: Gmail, Orkut, Google News?
 • Środowisko zorientowane na wynik – czyli technologia ROWE
 • Przykład Microsoft Encarta

7. Techniki pracy zespołowej wzmacniające motywację

 • Burza mózgów
 • Śnieżna kula
 • Drzewo decyzyjne
 • Metaplan
 • ROWE i autonomia
 • Fedex day

8. Efektywne techniki motywowania

 • 7 sekretów motywacji
 • Dopasowanie do modelu motywacji pracownika
 • Technika SOG
 • Delegowanie zadań
 • Bądź liderem na 16 sposobów
 • Wytłumacz ludziom Prawo Parkinsona
 • Odpowiedzialność za wynik
 • Motywujący feedback
 • Docenianie
 • Praca w kluczowych projektach
 • Wykorzystanie narzędzi coachingowych w motywowaniu.
 • Pokolenie X i Y
 • Nowy pracownik vs. „stary” pracownik.
 • Jeżeli chcesz poznać charakter człowieka, daj mu władzę.

9. Umiejętność delegowania zadań

 • Pierwszy grzech menedżerów
 • Delegowanie jako narzędzie motywowania
 • Warunki skutecznego delegowania zadań
 • 7 stopni delegowania zadań
 • Przeszkody w skutecznym delegowaniu
 • Diagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień

10. Jak zarządzać efektywnością pracownika?

 • Jak budować odpowiedzialność pracownika za wynik?
 • Jak precyzyjnie opisać oczekiwany rezultat?
 • Skuteczność, efektywność, jakość, produktywność, terminowość – ważne wskaźniki
 • Ustalanie celów pracy
 • Jak zlecać zadania i jak efektywnie egzekwować wykonywanie poleceń?
 • Jak docenić (pochwalić) pracownika? – praca z modelem
 • Jak udzielić konstruktywnej krytyki? – praca z modelem
 • Kontrola realizacji zadań
 • Rozliczanie z realizacji zadań
 • Badanie przyczyn niepowodzeń

11. Jak efektywnie pracować z zespołem?

 • Przekazywanie celów i efektywna organizacja pracy zespołu
 • Różnica między grupą a zespołem
 • Cechy efektywnego zespołu
 • Odpowiedzialność w zespole
 • Co zagraża zespołowi w osiąganiu celów?

Celem szkolenia jest:

 • umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu bycia liderem zespołu, którym zarządzają,
 • nauczenie się sposobów doboru strategii motywacji do człowieka, zadania i funkcji,
 • nabycie umiejętności motywowania pozafinansowego, dostosowanego do modelu osobowościowego pracownika,
 • poznanie najważniejszych osiągnięć w zakresie Motywacji 3.0,
 • poznanie metod określania indywidualnych cech członków zespołu niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,
 • wzmocnienie swojej skuteczność w przekazywaniu konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom,
 • pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać,
 • poznanie sposobów egzekwowania wykonania zadań,
 • nabycie umiejętności efektywnego delegowania zadań,
 • nabycie umiejętności wyrażania pochwały i konstruktywnej krytyki,
 • poznanie nowoczesnych technik moderowania pracy zespołowej.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • materiały szkoleniowe – drukowane i elektroniczne
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • e-mailowe konsultacje z trenerem do 14 od daty zakończenia szkolenia
 • lunch w restauracji lub w formie bufetu
 • catering w trakcie przerw: kawa, herbata, soki, ciastka
MIEJSCA SZKOLEŃ
Śródmieście
Warszawa

Nasze szkolenia organizujemy w centrum Warszawy, w czterech różnych lokalizacjach.

 • Atrium Centrum, Al. Jana Pawła II 27 (nasza siedziba)
 • Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESSROOM, ul. Grójecka 1/3
 • Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje o miejscu konkretnego szkolenia oraz szczegóły organizacyjne przekazujemy uczestnikom e-mailem na 5 dni przed szkoleniem.

MIEJSCA SZKOLEŃ
PLN

Formularz zgłoszeniowy

1590Uczestnicy

Uczestnik 1

Dane zamawiającego

Dane do faktury

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH AKADEMII MARKETINGU ATRIUM

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu Akademii Marketingu ATRIUM, której właścicielem jest ATRIUM BUSINESS TRAINING & CONSULTING LTD
Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park
S63 5DB Rotherham, Wielka Brytania
Company Number 9842530, NIP PL5263150610
jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkoleniaatrium.pl lub wysłanie zgłoszenia na adres mailowy: szkolenia@szkoleniaatrium.pl

ATRIUM BUSINESS TRAINING & CONSULTING LTD potwierdza drogą mailową realizację szkolenia najpóźniej na 5 dni przed jego datą. Płatność za udział w szkoleniu należy uiścić na podstawie faktury pro forma przesłanej wraz z potwierdzeniem szkolenia na konto w ING Banku Śląskim o numerze: 25105010251000009030755996.
Po szkoleniu wystawiamy fakturę VAT. Na życzenie Klienta możliwe jest również opłacenie uczestnictwa w szkoleniu i wystawienie faktury VAT po realizacji szkolenia (bez konieczności opłacania pro formy).

OPCJA FIRST MINUTE
Zakup szkolenia w opcji FIRST MINUTE uprawnia do rabatu w wysokości 10% na szkolenie, gdy szkolenie zostanie opłacone najpóźniej na 30 dni przed terminem jego realizacji. Prosimy o kontakt w celu uzyskania faktury pro forma - szkolenia@szkoleniaatrium.pl

ATRIUM BUSINESS TRAINING & CONSULTING LTD zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niej. W przypadku odwołania szkolenia, które zostało opłacone w opcji first minute klient może skorzystać ze szkolenia w terminie następnym lub otrzymać zwrot opłaty za szkolenie w ciągu 2 tygodnie od wyrażenia takiej prośby.

Warunki i zasady rezygnacji
Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. Jednak zamiast zgłoszonej osoby może wziąć udział w szkoleniu inny pracownik firmy lub można uczestniczyć w szkoleniu w kolejnym terminie. Powyższa oferta jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATRIUM BUSINESS TRAINING & CONSULTING LTD z siedziba w Wielkiej Brytanii w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też do ich usunięcia z bazy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od ATRIUM BUSINESS TRAINING & CONSULTING LTD (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

Podane ceny szkoleń są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.