Budżet marketingowy - tworzenie i zarządzanie

1. Kluczowe zmiany w strategiach i budżetach marketingowych

 • Quiz zespołowy inaugurujący zajęcia
 • Ewolucja wydatków marketingowych – od budowania wizerunku po generowanie leadów
 • Powiązanie budżetów marketingowych ze sprzedażą
 • Nakłady na marketing - koszty zmienne czy stałe?

Case studies, inspiracje, ilustracje nowych koncepcji na przykładach, wyniki najnowszych badań

2. Symulacyjna gra strategiczna MARKETING BUDGET

 • Etap wstępny symulacji – weryfikacja założeń, dopasowanie budżetów do rynku, raportowanie wyników i ocena efektywności działań
 • Etap 1 symulacji – rywalizacja na stabilnym rynku dla produktów w różnych fazach cyklu życia
 • Etap 2 symulacji – zarządzanie budżetami i efektywnością działań
 • Podsumowanie symulacji i wręczenie nagród najlepszemu zespołowi

4-godzinna symulacyjna gra szkoleniowa, pozwalająca w praktyczny sposób przyswoić zasady zarządzania budżetem marketingowym w różnych sytuacjach rynkowych

3. Budżetowanie w marketingu – najważniejsze narzędzia

 • Metody wyznaczania wysokości i struktury budżetów marketingowych w praktyce
 • Czynniki decydujące o sukcesie rynkowym w warunkach silnej konkurencji oraz wzrostu znaczenia marketingu online

Praktyczne podsumowanie wyników symulacji rynkowej wraz z wnioskami, wskaźnikami  

4. Od planu marketingowego do budżetu marketingowego – jak w praktyce tworzyć budżety

 • Budżety wynikowe – plan działań rynkowych skorelowany z wynikami i/lub budżetami lat poprzednich
 • Budżety ad hoc – dopasowanie budżetów kwartalne/miesięczne w zależności od sytuacji rynkowej
 • Budżety elastyczne, budżety scenariuszowe, budżety success fee i w oparciu o Marketing Score Card
 • Od celów strategicznych, poprzez plan sprzedaży i opcje produkt-rynek do wyznaczenia celów i budżetów marketingowych – praktyka działania i narzędzia do wykorzystania w codziennej pracy

Przegląd metod budżetowania oraz praktyczne narzędzie (w MS Excel) do wyznaczania strategii i celów oraz przełożenia ich na budżety marketingowe

5. Taktyka planowania budżetu: push/pull, off-line/on-line, ATL/BTL, POE i in.

 • Budżet marketingowy a budżet sprzedażowy – powiązania w zależności od sektora i rynku
 • Strategie pull i strategie push w planowaniu budżetu marketingowego
 • Kalkulacja budżetu na narzędzia off-line i on-line – zasady i rozwiązania
 • Tradycyjny sposób podziału budżetu (ATL/BTL) a nowoczesne rozwiązania (model POE)
 • Struktura budżetu marketingowego w praktyce działań marketingu 3.0

Omówienie metod rozplanowania budżetów marketingowych na przykładach konkretnych firm i marek.

6. Budżet marketingowy na działania w internecie

 • Praktyczny quiz: budżety on-line w różnych sytuacja rynkowych i na różnych rynkach
 • Marketing pull/push: SEO/AdWords versus reklama odsłonowa, kontekstowa i natywna oraz Facebook i inne social media
 • Określenia budżetu e-mail marketingu
 • Nowe trendy: VOD, video marketing, content marketing, mobile, marketing personalizowany/on-demand

Ocena rozplanowania narzędzi on-line w budżecie marketingowy oraz symulacja pokazująca sposoby planowania budżetu marketingu online w zależności od sektora, sytuacji rynkowej i wysokości budżetu

7. Tradycyjne narzędzia ATL w budżetach marketingowych

 • Radio, prasa (tradycyjna i branżowa), telewizja - możliwości, koszty. Porównanie z działaniami w internecie.
 • Outdoor własny i powierzony – metody pomiaru skuteczności i efektywności
 • Współpraca z agencjami reklamowymi - na co zwracać uwagę, ustalając budżet
 • Metody rozliczania

8. Tradycyjne narzędzia BTL – ich planowanie i wdrożenie

 • Event marketing - możliwości, koszty, trendy. Targi i eventy – planowanie i rozliczanie
 • Tradycyjny PR, sponsoring – w ramach budżetu marketingowego czy poza nim?
 • Promocje sprzedaży – rozplanowanie w budżecie i harmonogramie w praktyce
 • Narzędzia wsparcia sprzedaży – foldery/ulotki, trade marketing, upominki firmowe

9. Ocena efektywności budżetu marketingowego i trendy budżetowania działań marketingowych

 • Marketing Score Card, kontrola budżetu bieżąca, miesięczna, kwartalna i roczna, audyt marketingowy w praktyce
 • Big data, marketing automation – zmiany sposobach planowania i rozliczania wydatków marketingowych
 • Prognozy i trendy narzędzi marketingowych 2020
 
Termin szkolenia
2018-09-03 (2 dni)
Godziny szkolenia
10:00 - 17:00
Cena szkolenia
1590 PLN netto +23% VAT
Miejsce szkolenia
Warszawa - Atrium Centrum lub inna sala szkoleniowa w centrum Warszawy
FIRST MINUTE
Udzielamy 10% rabatu przy płatności na minimum 30 dni przed terminem szkolenia
REJESTRACJA
Prosimy o rejestrację najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Zapisy last minute - prosimy o kontakt: 607 710 797 / szkolenia@szkoleniaatrium.pl
ZAMÓW SZKOLENIE
Zamów jako szkolenie zamknięte
Trener
Michał Dziekoński
Doświadczony menedżer marketingu, przez kilkanaście lat był odpowiedzialny za zarządzanie marketingiem w jednej z firm Grupy Siemens w Polsce; realizując szereg programów międzynarodowych, m.in. jako interim ekspert w centrali Siemens Westinghouse w Orlando (USA).
Jest jednym z prowadzących zajęcia na programach the Chartered Institute of Marketing w Grupie Questus, wykłada na wielu uczelniach, także na programach MBA, m.in. prowadzi autorski 50-godzinny moduł Business Games w języku angielskim na studiach International MBA na Uniwersytecie Warszawskim.
Twórca i zarządzający Business Games Institute – pierwszej w Polsce organizacji zajmującej się adaptacją tzw. serious games do działań marketingowych i sprzedażowych. W ramach BGI zarządza także projektami Product Management Academy oraz Marketing ROI Consulting. Jest również autorem i współautorem książek marketingowych: „Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy”, „Wskaźniki marketingowe” oraz „E-Marketing”.