Ekonomia behawioralna w marketingu

Praktyczna wiedza o psychologii człowieka i decyzjach konsumenckich oparta na dowodach naukowych

Ekonomia behawioralna zajmuje się badaniem,  jak ludzie NAPRAWDĘ podejmują decyzje i jakie nieświadome mechanizmy kierują naszym zachowaniem. Poprzez wykorzystanie tej wiedzy, można lepiej zrozumieć prawdziwe, nieuświadomione i często bardzo nieracjonalne motywacje klientów i użyć tej wiedzy, aby zaprojektować produkty, usługi, komunikację, procesy tak, aby wpłynąć na zachowania klientów.


UCZESTNICY DOWIEDZĄ SIĘ:

 • Jak nawyki myślenia, błędy poznawcze, emocje wpływają na na zachowania konsumentów i podejmowane przez nich decyzje
 • Pułapki myślenia - dlaczego podejmujemy błędne decyzje i jakie są sposoby ograniczenia pochopnych decyzji
 • Kiedy nieracjonalność jest przydatna i czy jest możliwe podejmowanie stuprocentowo racjonalnych decyzji
 • Czym są heurystyki i jak wiedzę o nich zastosować w pracy marketingowej
 • Jak zwiększać efektywność marketingu w oparciu o odkrycia ekonomii behawioralnej
 • Jak przełożyć wiedzę o zachowaniach konsumentów na działania marketingowe przydatne m.in. w projektowaniu doświadczeń, procesach projektowania produktów i usług human-centric design (np. design thinking/service design), user experience czy komunikację marketingową.
 • Jak wykorzystać wiedzę o nawykach w myśleniu do poprawienia komunikacji marketingowej i rozumienia „architektury decyzji” konsumenckich


PROGRAM SZKOLENIA:

1. KONTEKST: lepsze zrozumienie procesów myślenia, emocji i motywów działania człowieka na podstawie najnowszej wiedzy i odkryć dokonanych w naukach społecznych i ekonomicznych

 • Stare i nowe myślenie w ekonomii (zmiana założeń w ekonomii, ekonomia behawioralna, zmiany społeczne i świadomość zmian przez biznes). Odkrycia Noblistów: Daniela Kahnemana i Richarda Thalera
 • Zmiany wiedzy i podejścia do klienta (wybrane charakterystyki zmian w podejściu do tworzenia wartości m.in. human-centered design, service design, user experience, prosument, marketing 4.0, customer value proposition, growth-hacing marketing, futures thinking, job-to-be-done framework i in.).
 • Kompetencje pracownicze niezbędne teraz i w bliskiej przyszłości wynikające z przedstawionych zmian.
 • Praktyczne wnioski i narzędzia dla wybranych działań marketingowych.

2. CZŁOWIEK: w wielu rolach i sytuacjach. ak wykorzystać tę wiedzę do działania

 • System 1 i System 2 w myśleniu człowieka, łatwość poznawcza, tory wpływu społecznego

System 1 jest intuicyjny, szybki, automatyczny, łatwy, nieuświadomiony i emocjonalny
System 2 jest powolny, bardziej przemyślany, logiczny i jego działanie wymaga wysiłku i energii

 • Wybrane pułapki myślenia, które zmieniają postrzeganie człowieka wpływając na jego zachowania i działania

Heurystyki

Błędy poznawcze

Atrybucje i inne filtry myślenia i emocji

 • Reguły decyzyjne
 • Praktyczne wnioski i narzędzia dla wybranych działań marketingowych.

3. PSYCHOLOGIA: od wiedzy o decyzjach konsumenckich do wdrożenia

 • Czym jest ekonomia behawioralna, przykłady i case studies.
 • Jak konsumenci widzą świat i samych siebie (percepcja, ja, motywacje i wartości).
 • Podejmowanie decyzji konsumenckich (uczenie i pamięć, emocje, wybory).
 • Motywy zachowania, „architektura decyzji” i projektowanie „zapalników zmian” do wykorzystania w procesach marketingowych.
 • Wpływ poznanej wiedzy o człowieku i narzędzi na zmianę myślenia m.in. w procesach projektowania produktów, usług i doświadczeń konsumenckich, design thinking, komunikacji marketingowej oraz pracy w zespołach projektowych – ćwiczenie.
 • Praktyczne wnioski i narzędzia dla wybranych działań marketingowych.

W przypadku zainteresowania szkoleniem w wersji online, prosimy o kontakt telefoniczny 607 710 797 lub mailowy: szkolenia@szkoleniaatrium.pl 

SZKOLENIE ONLINE:

 • aktywna forma szkolenia (zadania, ćwiczenia, praca w grupach i samodzielnie)
 • nie prowadzimy suchego wykładu online
 • zależy nam na intereakcji i waszej kreatywnej pracy
Termin szkolenia
2021-02-17 (2 dni)
Godziny szkolenia
10:00 - 16:00
Cena szkolenia
1350 PLN netto +23% VAT
Miejsce szkolenia
ONLINE -
FIRST MINUTE
Udzielamy 10% rabatu przy zamówieniu szkolenia na minimum 30 dni przed terminem jego realizacji.
REJESTRACJA
Prosimy o rejestrację najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Zapisy last minute - prosimy o kontakt: 607 710 797 / szkolenia@szkoleniaatrium.pl
ZAMÓW SZKOLENIE
Zamów jako szkolenie zamknięte
Trener
Agnieszka Pełka-Szajowska
Mówi o sobie, że tworzy mosty między biznesem i człowiekiem. By biznes rozumiał więcej i lepiej jak myśli, czuje i działa człowiek (evidence-based) oraz by umiał przekładać tę wiedzę i doświadczenia na lepsze decyzje i wartość. Łączy dwa spojrzenia na biznes, jako doświadczony menadżer w zakresie komunikacji marketingowej oraz jako psycholog biznesu.
Ponad 20 lat w biznesie pracując dla różnych marek, zdobywaając nagrody m.in. Superbrands, nagrodę za najlepszą kampanię reklamową, najlepszy rebranding czy nagrodę dla marki najbardziej przyjaznej blogerom. Specjalizuje się m.in. w zarządzaniu marką i marketingu 4.0, procesach human-centric design (m.in. design thinking / value proposition i in.), psychologii decyzji konsumenckich oraz ekonomii behawioralnej.
W zakresie psychologii interesuje ją creative problem-solving, myślenie krytyczne, psychologia zarządzania ludźmi i teamwork.
Ukończyła studia MBA, pracuje nad doktoratem (marka i ekonomia behawioralna). Certyfikowany trener biznesu, wykładowca marketingu na studiach MBA (Akademia Koźmińskiego w Warszawie), prelegentka na konferencjach, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Pracowała dla Tołpa, Concordia Design, Santander Bank, PEKAO SA, Bosh Rexroth, Volkswagen Poznań, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.