Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Akademii Marketingu Atrium

 • Nadrzędnym celem firmy jest świadczenie usług szkoleniowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i doświadczeniem trenerów.
 • Firma dokłada wszystkich starań, aby oferowane usługi były na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym.
 • Firma umożliwia identyfikacje profilu firmy, udostępniając publicznie informacje na temat prowadzonej działalności, obszarów specjalizacji, referencji własnych oraz danych osób realizujących usługę.
 • Firma przedstawia oferty Klientom, które określają cele, zakres oraz cenę świadczonych usług. Umowa na odległość precyzuje zasady i zakres obowiązków pomiędzy firmą szkoleniową Akademią Marketingu ATRIUM, a Klientem.
 • Kadra realizująca usługi szkoleniowe dobierana jest na podstawie specyficznych kwalifikacji i doświadczenia, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom Klientów.
 • Szkolenia odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem, a o komfort każdego z Uczestników dba opiekun szkolenia, tj. koordynator ds. szkoleń lub osoba upoważniona przez koordynatora ds. szkoleń.
 • Firma gwarantuje ochronę danych osobowych uzyskanych od klienta przestrzegając Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Firma monitoruje jakość świadczonych usług za pomocą wdrożonych procedur ISO oraz autorskich narzędzi do ewaluacji usług szkoleniowych.
 • Firma przestrzega praw autorskich i posługuje się takimi materiałami, do których nabyła prawo.
 • Firma zachowuje zasady poufności pracy z Klientem.
 • Firma respektuje zasady uczciwej konkurencji w pełnym obszarze swoich działań, w szczególności w zakresie reklamy, informacji o świadczonych usługach oraz ich cenach.