20163.08
szkolenie kurs marketing

Skuteczne strategie i analizy konkurencji

Nowe strategie konkurencji – jak budować przewagę rynkową. Strategiczna gra symulacyjna COMPETITION STRATEGY. Opracowywanie analiz konkurencji w praktyce. Case studies sprawdzonych metod konkurowania na rynku i budowania skutecznych...

201617.08
szkolenie content marketing warszawa

Content marketing – nowoczesne strategie,
narzędzia, webwriting

Jak pisać, aby zapewnić większy ruch na stronie www, lepsza pozycję w Google i lepszą konwersję serwisu? Content marketing social mediach, w sprzedaży i e-mail marketingu. SEO, Google,...

201626.09
szkolenie strategie i techniki reklamowe

Strategie promocyjne i reklamowe.
Psychologia reklamy

Nowe trendy i techniki w komunikacji reklamowej. Emocje w reklamie i ich skutecznie pobudzanie. Advertainment, ambient, advertorial. Jak używać Shockvertising? Creative-mix. Modele zachowań odbiorcy komunikatu reklamowego – zastosowanie...

201613.09
zarządzanie produktem. szkolenie kursy product management

Zarządzanie produktem. Wprowadzanie
nowych produktów na rynek

Zarządzanie portfelem produktów i plan rozwoju produktów. Kompetencje oraz zadania product managera. Analiza rynku i konkurencji. Techniki kalkulacji cen. Rozwój i test produktu wśród potencjalnych grup docelowych. Ocena..

201627.09
Controllling marketingowy szkolenie

Marketing ROI i controlling marketingowy

Controlling marketingu operacyjnego i strategicznego. Wskaźniki efektów rynkowych i finansowych. Tworzenie budżetu firmy w zakresie marketingu i sprzedaży. Controlling wartości klienta i marki. Audyt. Gra symulacyjna

201622.09
szkolenie kurs programy lojalnościowe, marketing automation

Programy lojalnościowe z użyciem
marketing automation

Tworzenie, wdrażanie programu, regulaminy. Marketing automation do budowania lojalności. System informatyczny programu – zarządzanie danymi i informacją. Systemy rozliczeń. Dobór dostawców nagród. Mierzenie ROI.

201620.09
coaching szkolenie techniki wywierania wpływu

Techniki wywierania wpływu
w marketingu i sprzedaży

Reguły wywierania wpływu w marketingu i sprzedaży. Między wpływaniem a sterowaniem – perswazja a manipulacja. Komunikacja pozawerbalna. Obrona przed manipulacją. Techniki obrony przed presją. Pułapki myślenia

201624.08
szkolenie Plany i strategie marketingowe

Planowanie i strategie marketingowe

Tworzenie strategii i planów marketingowych, wdrażanie i kontrola planu. Dobór strategii. Analiza sytuacji rynkowej. Inspirujące case studies z realnego rynku. Ćwiczenia i angażujące zadania praktyczne.

Współpraca/Partnerzy