20158.07
content-www

Content i inbound marketing
– strategie, narzędzia, webwriting

Praktyka redagowania dobrych treści. SEO a content marketing. Narzędzia Google. Perswazja i neuromarketing. Skuteczne formy content marketingu. Content marketing a sprzedaż.  Pomiar skuteczności contentu online

201516.07
Ready For Discussion

Controlling marketingowy – mierzenie
efektów działań marketingowych

Controlling marketingu operacyjnego. Wskaźniki potencjału rynkowego i efektów sprzedażowych i marketingowych – analiza danych. Wypracowanie praktycznego systemu controllingowego w firmie. Weryfikacja strategii, obliczanie ROI w marketingu.

20158.10
szkolenie Efektywność osobista

Skuteczny lider – zarządzanie zespołem
i motywowanie pracowników

Kompetencje osobowościowe przywódcy. Modele zarządzania. Nowoczesne techniki pracy w zespole, polepszające motywację i zaangażowanie pracowników. Sposoby skutecznego egzekwowania wykonania zadań.

201520.08
szkolenie-01

Planowanie i strategie marketingowe – analiza rynku, wdrożenie i kontrola planu

Tworzenie planów i strategii marketingowych. Analiza sytuacji rynkowej firmy. Wyznaczanie celów. Best practices – strategie marketingowe w realnych działaniach rynkowych. Rozwój umiejętności analitycznych, strategicznych i planistycznych.

201516.09
szkolenie skuteczny lider, zarządzanie zespołem

Zarządzanie produktem. Wprowadzanie
nowych produktów na rynek

Nowe produkty strategią uzyskania przewagi konkurencyjnej. Rozwój kompetencji Product Managera. Tworzeniu briefu konceptu/produktu i testowanie. Zarządzanie produktem i monitorowanie wskaźników.

201529.09
Budowanie wartości marki. Zarządzanie marką szkolenie. Consumer insight

Programy lojalnościowe – wdrażanie,
zarządzanie, marketing automation

Wdrażanie programu, regulaminy. Marketing automation do budowania lojalności. System informatyczny programu – zarządzanie danymi i informacją. Systemy rozliczeń. Dobór dostawców nagród. Mierzenie ROI.

201514.09
Controlling marketingowy - ROI w marketingu, Szkolenia marketingowe Warszawa

Podstawy marketingu

Wszystko, co w marketingu najważniejsze: segmentacja, profilowanie klientów, komunikacja marketingowa B2B i B2C, praktyczne umiejętności planowania i doboru strategii marketingowych i marketing mix, analiza rynku.

201522.09
Woman with mask in hypocrisy concept

Zarządzanie marką –
strategie i najlepsze praktyki

Budowa kapitału marki przy wprowadzaniu na rynek. Rebranding – dobre praktyki. Repozycjonowanie i rewitalizacja marki. Strategia rozszerzania marki. Finansowe aspekty zarządzania marką.

Współpraca/Partnerzy