Projektowanie usług i produktów. Design Thinking
1. Design Thinking jako proces i jako filozofia (Design thinking a innowacje) [2 x 60 minut]
 • Cześć wykładowa - proces
 • Część ćwiczeniowa: jak myśli designer (myślenie czasownikami), tworzenie zespołów DT, wzorce komunikacyjne wspierające pracę zespołów DT
 • Zalety i wady DT na przykładzie studiów przypadku (polska firma Zylia, amerykańska firma IDEO i jej projekt dla Bank of America)
 • Część ćwiczeniowa: jak myśli designer (użytkownik/problem w kontekście) – wykorzystanie narzędzi DT – mapa interesariuszy

2. Design Thinking a inne podejścia do projektowania produktów i usług [60 minut]

 • User experience, Service Design, Strategia Błękitnego Oceanu, Sprint, Lean Startup, „Produkt dla siebie”
 • Krótkie studia przypadku – polska firma Exofin (produkt dla siebie), kanadyjski Cirque du Soleil (Strategia Błękitnego Oceanu)

3. ETAP 1 DT – Empatia [2 x 60 minut]

 • Cele etapu
 • Metody prowadzenia badań użytkowników, dobieranie użytkowników do badań (ćwiczenia: obserwacje, wywiady etnograficzne)
 • Analizowanie wyników badań i narzędzia wizualizacji (ćwiczenia: persona, mapa empatii, matryca kryteriów)

4. ETAP 2 DT – Definiowanie wyzwania projektowego [60 minut]

 • Cele etapu
 • Definiowanie wyzwania (ćwiczenia: point-of-view, job-to-be-done, jak moglibyśmy …?)
 • Matryca 

5. ETAP 3 DT – Kreowanie rozwiązań [90 minut]

 • Cele etapu, jak rozbudzić myślenie kreatywne, jak unikać „group thinking”
 • Burza mózgów (ćwiczenia: trzyetapowa burza mózgów)
 • Wybór pomysłów do prototypowania (ćwiczenia: cztery różne podejścia wybierania – lejek, głosowanie, czarny koń, decydent)

6. ETAP 4 i 5 DT – Prototypowanie i testowanie [2 x 60 minut]

 • Cele etapu, metody prototypowania, podejścia do prototypowania („make it or fake it”), iteracje
 • Testowanie prototypów: dobór użytkowników, proces, analiza i wykorzystanie informacji zwrotnej
 • Ćwiczenia: prototypowanie, testowanie, iteracja

7. Design Thinking w małej i dużej firmie  [90 minut]

 • Cykl DT w korporacjach (model Simplexity)
 • Studia przypadku małych i dużych firm (IBM, Google)
 • Ćwiczenie – projektowanie cyklu DT pod wybrany problem biznesowy (dobór zespołu, narzędzi DT, podejście projektowe)

8. Zespoły Design Thinking [90 minut]

 • Profile członków zespołu (ćwiczenie - test Simplexity)
 • Ćwiczenie – „20 minut pytań”
 • DNA Innowatora – 6 zachowań rozwijających kreatywność i przedsiębiorczość

 

Szkolenie realizowane jest także w formie zamkniętej (dedydkowanej dla firmy). Zapytaj o ofertę: szkolenia@szkoleniaatrium.pl

Termin szkolenia
2020-09-23 (2 dni)
Godziny szkolenia
10:00 - 17:00
Cena szkolenia
1750 PLN netto +23% VAT
Miejsce szkolenia
Warszawa - CK Golden Floor, ul. Sienna 39
FIRST MINUTE
Udzielamy 10% rabatu przy zamówieniu szkolenia na minimum 30 dni przed terminem jego realizacji.
REJESTRACJA
Prosimy o rejestrację najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Zapisy last minute - prosimy o kontakt: 607 710 797 / szkolenia@szkoleniaatrium.pl
ZAMÓW SZKOLENIE
Zamów jako szkolenie zamknięte
Trener
Dr Agnieszka Chęś
Trener biznesu, facylitatorka procesów projektowania produktów i usług, menedżer projektów strategii marketingowych. Doświadczenie zdobywała w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym pracując na rynku tureckim, hiszpańskim i na Półwyspie Arabskim. W swojej pracy marketera za kluczowe umiejętności uważa słuchanie, obserwacje i głębokie rozumienie zachowań ludzi. Lata praktyki nauczyły ją, iż dobre pomysły rodzą się z połączenia ciekawości i różnorodności. Związana z Wyższymi Szkołami Bankowymi gdzie prowadzi zajęcia głównie dla studentów zagranicznych. Prowadziła badania dotyczące m.in. marek globalnych, zachowań konsumenckich w Internecie i komunikacji międzykulturowej w biznesie. W 2018 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Członek Project Management Institute oraz SIETAR - Society for Intercultural Education, Training and Research. Współpracowała jako konsultant, ekspert i trener z firmami: TEB Akademia Sp. z o.o.. Google (Projektanci Innowacji), Grant Thornton, Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji, NAWA, Oman Airport Management Company.