Design Thinking - projektowanie produktów i usług

SZKOLENIE ORGANIZOWANE W SALI SZKOLENIOWEJ W WARSZAWIE
Zapewniamy również: lunch oraz catering podczas przerw kawowych

Data szkolenia: 16-17 listopada

Dla kogo szkolenie?

 • Dla menedżerów i specjalistów, którzy chcą moderować procesy innowacji, projektowania usług, produktów czy nowych rozwiązań organizacyjnych, wprowadzania zmian, tworzenia kultury klientocentrycznej w organizacji.    
 • Szkolenie przeznaczone jest dla aktywnych zawodowo menedżerów i liderów każdego szczebla zarządzania, którzy chcą wzmocnić swoje praktyczne umiejętności oraz poznać efektywne narzędzia zarządzania.
 • Szkolenie jest wartościowe dla osób, które przygotowywane są do pełnienia roli menedżera w organizacji na dowolnym szczeblu, m.in. menedżerów marketingu, menedżerów innowacji, menedżerów CX, menedżerów odpowiedzialnych za kulturę organizacyjną i wprowadzanie zmian.  

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Będziesz mógł pracować jako moderator (facylitator) procesów Design Thinking
 • Dzięki szkoleniu poznasz proces i narzędzia, będziesz w stanie zaplanować go i przeprowadzić w swojej firmie na własne potrzeby.
 • Poznasz też i zrozumiesz DT jako filozofię pracy: dowiesz się na czym polega „myślenie projektowe”, jak rozwijać w sobie tą umiejętność i jak stworzyć skuteczny zespół DT.

Design Thinking (DT) to proces zwykle wykorzystywany do projektowania nowych produktów lub usług albo ulepszania tych już istniejących. Sprawdza się też jako metoda rozwiązywania problemów i wyzwań. DT jest też podejściem i filozofią pracy pomagającym budować kulturę innowacji czy kulturę klientocentryczną w zespole i przedsiębiorstwie.

Forma

Szkolenie ma formę warsztatu. Uczestnicy pracują w zespołach i przechodzą przez cały proces projektowania produktu lub usługi.  Elementy teorii przedstawiane są w formie mini wykładu z wykorzystaniem materiałów filmowych, studiów przypadku i z zaangażowaniem uczestników w formie dyskusji i pracy koncepcyjnej nad ćwiczeniami. Jest to szkolenie dla kreatywnych specjalistów i menedżerów, którzy stale się rozwijają, szukają nowych rozwiązań i chcą o krok przed innymi.

PROGRAM SZKOLENIA: DESIGN THINKING

Dzień pierwszy

1. Design Thinking jako proces i jako podejście

 • Etapy procesu Design Thinking
 • Krótka historia podejścia DT
 • Design Thinking a innowacje, strategia błękitnego oceanu
 • Specyfika pracy i wyróżniki podejścia DT
 • Myślenie projektowe – myślenie o potrzebach, myślenie „czasownikami”, myślenie o kontekście
 • Mapa interesariuszy

2. Zespoły Design Thinking

 • Cechy skutecznego zespołu w pracy DT
 • Profilowanie członków zespołu (Basadur Profile - test)
 • Wzorce komunikacyjne wspierające pracę zespołów DT

3. Warsztat. Etap pierwszy DT – Empatia

 • Cele etapu Empatia, źródła wiedzy o użytkownikach
 • Metody prowadzenia badań użytkowników (obserwacje, wywiady pogłębione, shadowing, safari trip, dziennik)
 • Kompetencje badaczy i przydatne narzędzia
 • Dobieranie użytkowników do badań – użytkownicy typowi i skrajni
 • Analizowanie wyników badań (diagram powinowactwa/klastrowanie)
 • Narzędzia wizualizacji wyników badań (persona, mapa empatii, moodboard)

4. Warsztat. Etap drugi DT – Definiowanie wyzwania projektowego

 • Cele etapu – realne potrzeby versus symptomy problemu
 • Analiza wglądów (insights)
 • Matryca kryteriów, matryca propozycji wartości
 • Definiowanie wyzwania (point-of-view, job-to-be-done)
 • Matryca głębokiego zrozumienia - „20 minut pytań”
 • Pytanie generatywne (how might we?)

Dzień drugi

5. Warsztat. Etap trzeci DT – Generowanie pomysłów

 • Cele etapu – myślenie dywergencyjne i konwergencyjne
 • Kreatywne rozgrzewki zespołu
 • Indywidualne i grupowe metody generowania pomysłów (burza mózgów)
 • Techniki kreatywne zwiększające wydajność burzy mózgów (m.in.: kapelusze, analogie, SCAMPER)
 • Wybór pomysłów (metoda lejka, głosowanie, decydent, czarny koń)

6. Warsztat. Etap czwarty DT – Prototypowanie

 • Cele tworzenia prototypów
 • Jaki jest dobry prototyp
 • Metody i techniki prototypowania (make it or fake it)
 • Iteracje

7. Warsztat. Etap piąty DT – Testowanie

 • Zasady testowania
 • Dobre praktyki prezentowania prototypów (pitch, eksperyment – doświadczenie)
 • Dobór użytkowników do testów
 • Karta testów (MOSCOW)
 • Analiza i wykorzystanie uzyskanej informacji zwrotnej

8. Design Thinking w małej i dużej firmie 

 • Cykl DT w korporacjach – projekty wdrożeniowe (model Simplexity)
 • DT dla startup’ów i małych firm, sprinty i Lean Startup
 • Projektowanie procesu DT pod wybrany problem biznesowy

9. DNA Innowatora

 • Rozwijanie umiejętności „myślenia projektowego”
 • Sześć zachowań wzmacniających kreatywność i przedsiębiorczość
Termin szkolenia
2023-11-16 (2 dni)
Godziny szkolenia
10:00 - 0:00
Cena szkolenia
1970 PLN netto +23% VAT
Miejsce szkolenia
Warszawa - ul. Wspólna 56, Warszawa lub Al. Jerozolimskie 132 (dokładna lokalizacja zostanie podana na 7 dni przed szkoleniem).
RABATY
Udzielamy 5% rabatu przy zamówieniu szkolenia dla 2 osób, 10% przy zamówieniu dla 3 lub więcej osób.
REJESTRACJA
Zamów szkolenie teraz. Fakturę możesz opłacić przed lub po szkoleniu. Więcej pytań? Kontakt: 607 710 797, szkolenia@szkoleniaatrium.pl
ZAMÓW SZKOLENIE
Szkolenie In-Company? Zapytaj o ofertę
Trener
Dr Agnieszka Chęś
Trener biznesu, facylitatorka procesów projektowania produktów i usług, menedżer projektów strategii marketingowych. W Akademii Marketingu Atrium prowadzi szkolenia Design Thinking oraz Customer Experience Management. Doświadczenie zdobywała w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym pracując na rynku tureckim, hiszpańskim, francuskim i na Półwyspie Arabskim. W swojej pracy marketera za kluczowe umiejętności uważa słuchanie, obserwacje i głębokie rozumienie zachowań ludzi. Lata praktyki nauczyły ją, iż dobre pomysły rodzą się z połączenia ciekawości i różnorodności. Od lat pracuje metodą Design Thinking, uczestniczyła w kilkudziesięciu procesach projektowych, zarówno ze startupami jak i korporacjami. Wiedzę o DT zdobywała m.in. na kursach University of Virginia oraz IDEO i jako trener, m.in. dla Google (projekt - „Projektanci Innowacji”). Pracę konsultanta łączy z zajęciami na uczelni Paris School of Business oraz Uniwersytetami WSB Merito. Prowadzi zajęcia głównie dla studentów zagranicznych i na studiach MBA. Jej badania naukowe dotyczyły marek globalnych, zachowań konsumenckich w Internecie i komunikacji międzykulturowej w biznesie. W 2018 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Członek Project Management Institute. Współpracowała jako konsultant, ekspert i trener z firmami: TEB Akademia Sp. z o.o., Grant Thornton, Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji, NAWA, Oman Airport Management Company, Orange (Francja),.