Termin szkolenia
2024-06-20 (2 dni)
Godziny szkolenia
9:00 - 16:00
Cena szkolenia
1890 PLN netto +23% VAT
Miejsce szkolenia
Wrocław - Boutique Hotel's Wrocław, ul. Kwiska 1/3. Zapewniamy catering i obiady
ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ
Zamów szkolenie teraz, opłać fakturę później. Rejestruj się min. 7 dni przed szkoleniem. Ułatwi to nam potwierdzanie szkoleń. Dziękujemy!
RABATY I KOLEJNE DATY
2 osoby - 5%, 3 osoby - 10%. Szkolenia powtarzamy cyklicznie. Zapytaj o kolejną datę: kontakt@szkoleniaatrium.pl
ZAMÓW SZKOLENIE
Trener
Monika Kwaśnik
Psycholog, specjalizuje się w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Od 2017 roku jest także certyfikowanym coachem ACC. Posiada ponad 4-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej oraz coachingowej z klientami indywidualnymi, parami i rodzinami. Jej droga zawodowa jest ścieżką ciągłego rozwoju, podkreślona udziałem w szkoleniach oraz w regularnych sesjach superwizyjnych. W pracy opiera się na zasadach podejścia ericksonowskiego, głęboko wierząc w pozytywną naturę ludzkich intencji, zdolność do podejmowania najlepszych decyzji w danych okolicznościach, nieuchronność zmiany i jej wartość rozwojową. Wszystko to składa się na profesjonalną filozofię, która kieruje jej praktyką terapeutyczną i coachingową. Prowadzi szkolenia z tematu: mindfulness, asertywności, porozumienia bez przemocy, odporności psychicznej i rozwoju inteligencji emocjonalnej.

SZKOLENIE WE WROCŁAWIU, 20-21 CZERWCA

KORZYŚCI

 • Neutralizacja wewnętrznego krytyka: rozwój strategii zmniejszających wpływ wewnętrznego krytyka, co ma na celu zwiększenie pewności siebie i samoakceptacji poprzez praktyczne techniki i ćwiczenia samopomocy.
 • Rozwój umiejętności adaptacyjnych: wprowadzenie narzędzi umożliwiających skuteczną adaptację do zmieniających się warunków i okoliczności, co zwiększa elastyczność w myśleniu i działaniu.
 • Budowanie wytrzymałości emocjonalnej: techniki i ćwiczenia wzmacniające emocjonalną odporność, pozwalające utrzymać równowagę i skupienie w obliczu wyzwań.
 • Zwiększanie efektywności osobistej i zawodowej: praktyczne metody lepszego zarządzania emocjami i stresem, które przyczyniają się do podniesienia efektywności w życiu osobistym i zawodowym.
 • Zaawansowane praktyki mindfulness: głębsze zrozumienie i rozwój praktyk mindfulness, skupiających się na poprawie koncentracji i redukcji stresu, co wpływa na poprawę jakości życia i pracy.
 • Wzrost poczucia szczęścia i zadowolenia: promowanie pozytywnego nastawienia i otwartości na nowe perspektywy, co prowadzi do zwiększenia ogólnego zadowolenia z życia.
 • Poprawa relacji interpersonalnych: rozwój umiejętności komunikacyjnych i empatii, które są kluczowe dla budowania zdrowych i trwałych relacji, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
 • Inspiracja do osobistej transformacji: motywowanie uczestników do ciągłego rozwoju i odkrywania nowych ścieżek rozwoju osobistego, z naciskiem na trwałą zmianę i dążenie do doskonałości.

Metodyka:

 • Szkolenie będzie prowadzone w formie interaktywnych warsztatów z wykorzystaniem technik pracy indywidualnej, w parach i grupach.
 • Zastosujemy metody aktywizujące takie jak praca z przypadkami, dyskusje, ćwiczenia praktyczne oraz sesje mindfulness.

Dla kogo:

Program jest skierowany do menedżerów, kierowników, liderów oraz wszystkich osób, którzy chcą podnieść swoją efektywność zawodową poprzez lepsze zarządzanie stresem i budowanie odporności psychicznej.

Rezultaty:

Uczestnicy zakończą szkolenie z zestawem konkretnej wiedzy i narzędzi, które mogą natychmiast zastosować w swoim życiu zawodowym.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1: Zrozumienie i zarządzanie stresem

Sesja 1: Świat stresu – zrozumienie i rozpoznawanie

 • Dystres vs Eustres: Dwie strony jednej monety
 • Autodiagnoza: Przyczyny i objawy stresu w Twoim życiu
 • Praca mindfulness: Uwaga tutaj i teraz

Sesja 2: Ciało i umysł w harmonii

 • Świadomość ciała: Lokalizacja i rozładowywanie napięć
 • Techniki oddechowe i ćwiczenia relaksacyjne: Praktyczne narzędzia dla każdego

Sesja 3: Energia emocjonalna – zarządzanie i transformacja

 • Emocje w pracy: Rozumienie i akceptacja
 • Zarządzanie energią: Techniki na poziomie fizycznym, emocjonalnym, umysłowym i duchowym

Dzień 2: Budowanie odporności i skuteczna profilaktyka

Sesja 4: Wewnętrzne zasoby – odkrywanie i rozwijanie

 • Spotkanie z wewnętrznym krytykiem: Jak odczytać sygnały i zaspokoić potrzeby
 • Rozwijanie potencjału: Praca nad asertywnością i wewnętrzną siłą

Sesja 5: Strategie na trudne czasy

 • Budowanie i utrzymywanie zdrowych relacji: Klucz do wewnętrznej siły
 • Narzędzia i techniki zarządzania czasem: Od teorii do praktyki

Sesja 6: Planowanie zmian – indywidualny plan działania

 • Proaktywne planowanie jako narzędzie antystresowe: Przygotowanie na kryzys
 • Integracja i przygotowanie indywidualnego planu działania
Trener
Monika Kwaśnik
Psycholog, specjalizuje się w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Od 2017 roku jest także certyfikowanym coachem ACC. Posiada ponad 4-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej oraz coachingowej z klientami indywidualnymi, parami i rodzinami. Jej droga zawodowa jest ścieżką ciągłego rozwoju, podkreślona udziałem w szkoleniach oraz w regularnych sesjach superwizyjnych. W pracy opiera się na zasadach podejścia ericksonowskiego, głęboko wierząc w pozytywną naturę ludzkich intencji, zdolność do podejmowania najlepszych decyzji w danych okolicznościach, nieuchronność zmiany i jej wartość rozwojową. Wszystko to składa się na profesjonalną filozofię, która kieruje jej praktyką terapeutyczną i coachingową. Prowadzi szkolenia z tematu: mindfulness, asertywności, porozumienia bez przemocy, odporności psychicznej i rozwoju inteligencji emocjonalnej.