Zarządzanie budżetem marketingowym

201722.08
Zamów
Szkolenie 2-dniowe: 22-23 sierpnia 2017
Cena netto: 1590 PLN ● WARSZAWA
Zarządzanie budżetem marketingowym
MIEJSCA SZKOLEŃ:
Atrium Centrum lub inna sala w centrum Warszawy. Godziny szkoleń: 10:00 - 17:00

✅ FIRST MINUTE: udzielamy 10% rabatu przy płatności na minimum 30 dni przed terminem szkolenia

Prosimy o rejestrację najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia.
Zapisy last minute - prośba o kontakt:
tel. 607 710 797, 530 502 000 lub szkolenia@szkoleniaatrium.pl

Zarządzanie budżetem marketingowym

Trener: MICHAŁ DZIEKOŃSKI

1. Kluczowe zmiany w strategiach i budżetach marketingowych

 • Quiz zespołowy inaugurujący zajęcia
 • Ewolucja wydatków marketingowych – od budowania wizerunku po generowanie leadów
 • Powiązanie budżetów marketingowych ze sprzedażą
 • Nakłady na marketing – koszty zmienne czy stałe?

Case studies, inspiracje, ilustracje nowych koncepcji na przykładach, wyniki najnowszych badań

2. Symulacyjna gra strategiczna MARKETING BUDGET

 • Etap wstępny symulacji – weryfikacja założeń, dopasowanie budżetów do rynku, raportowanie wyników i ocena efektywności działań
 • Etap 1 symulacji – rywalizacja na stabilnym rynku dla produktów w różnych fazach cyklu życia
 • Etap 2 symulacji – zarządzanie budżetami i efektywnością działań
 • Podsumowanie symulacji i wręczenie nagród najlepszemu zespołowi

4-godzinna symulacyjna gra szkoleniowa, pozwalająca w praktyczny sposób przyswoić zasady zarządzania budżetem marketingowym w różnych sytuacjach rynkowych

3. Budżetowanie strategiczne w marketingu – najważniejsze narzędzia

 • Budżetowanie marketingu w całości procesu zarządzania rynkiem i sprzedażą oraz w strukturze rachunku wyników
 • Metody wyznaczania wysokości i struktury budżetów marketingowych w praktyce
 • Czynniki decydujące o sukcesie rynkowym w warunkach silnej konkurencji oraz wzrostu znaczenia marketingu online

Praktyczne podsumowanie wyników symulacji rynkowej wraz z wnioskami, wskaźnikami  

4. Od planu marketingowego do budżetu marketingowego – jak w praktyce tworzyć budżety

 • Budżety wynikowe – plan działań rynkowych skorelowany z wynikami i/lub budżetami lat poprzednich
 • Budżety ad hoc – dopasowanie budżetów kwartalne/miesięczne w zależności od sytuacji rynkowej
 • Budżety elastyczne, budżety scenariuszowe, budżety success fee i w oparciu o Marketing Score Card
 • Od celów strategicznych, poprzez plan sprzedaży i opcje produkt-rynek do wyznaczenia celów i budżetów marketingowych – praktyka działania i narzędzia do wykorzystania w codziennej pracy

Przegląd metod budżetowania oraz praktyczne narzędzie (w MS Excel) do wyznaczania strategii i celów oraz przełożenia ich na budżety marketingowe

5. Taktyka planowania budżetu: push/pull, off-line/on-line, ATL/BTL, POE i in.

 • Budżet marketingowy a budżet sprzedażowy – powiązania w zależności od sektora i rynku
 • Strategie pull i strategie push w planowaniu budżetu marketingowego
 • Kalkulacja budżetu na narzędzia off-line i on-line – zasady i rozwiązania
 • Tradycyjny sposób podziału budżetu (ATL/BTL) a nowoczesne rozwiązania (model POE)
 • Struktura budżetu marketingowego w praktyce działań marketingu 3.0

Omówienie metod rozplanowania budżetów marketingowych na przykładach konkretnych firm i marek.

6. Budżet marketingowy na działania w internecie

 • Praktyczny quiz: budżety on-line w różnych sytuacja rynkowych i na różnych rynkach
 • Marketing pull/push: SEO/AdWords versus reklama odsłonowa, kontekstowa i natywna oraz Facebook i inne social media
 • Określenia budżetu e-mail marketingu
 • Nowe trendy: VOD, video marketing, content marketing, mobile, marketing personalizowany/on-demand

Ocena rozplanowania narzędzi on-line w budżecie marketingowy oraz symulacja pokazująca sposoby planowania budżetu marketingu online w zależności od sektora, sytuacji rynkowej i wysokości budżetu

7. Tradycyjne narzędzia ATL w budżetach marketingowych

 • Radio, prasa (tradycyjna i branżowa), telewizja – możliwości, koszty. Porównanie z działaniami w internecie.
 • Outdoor własny i powierzony – metody pomiaru skuteczności i efektywności
 • Współpraca z agencjami reklamowymi – na co zwracać uwagę, ustalając budżet
 • Metody rozliczania

8. Tradycyjne narzędzia BTL – ich planowanie i wdrożenie

 • Event marketing – możliwości, koszty, trendy. Targi i eventy – planowanie i rozliczanie
 • Tradycyjny PR, sponsoring – w ramach budżetu marketingowego czy poza nim?
 • Promocje sprzedaży – rozplanowanie w budżecie i harmonogramie w praktyce
 • Narzędzia wsparcia sprzedaży – foldery/ulotki, trade marketing, upominki firmowe

9. Ocena efektywności budżetu marketingowego i trendy budżetowania działań marketingowych

 • Marketing Score Card, kontrola budżetu bieżąca, miesięczna, kwartalna i roczna, audyt marketingowy w praktyce
 • Big data, marketing automation – zmiany sposobach planowania i rozliczania wydatków marketingowych
 • Prognozy i trendy narzędzi marketingowych 2020

Szkolenie przeznaczone dla:

 • Product managerów, specjalistów ds. marketingu, menedżerów komunikacji marketingowej
 • Analityków, menedżerów i specjalistów działów controllingu, finansów i rachunkowości zarządczej
 • Dyrektorów i menedżerów marketingu odpowiedzialnych za tworzenie budżetów działów marketingu
 • Specjalistów i menedżerów z agencji reklamowych, agencji interaktywnych i domów mediowych

Korzyści i rozwój umiejętności:

 • Poznanie w praktyce metod tworzenia i rozliczania budżetu marketingowego dzięki grze symulacyjnej MARKETING BUDGET
 • Nabycie umiejętności przekładania strategicznych celów rynkowych na cele marketingowe i doboru  narzędzi
 • Poznanie najnowszych metod tworzenia i zarządzania budżetami marketingowymi (budżety elastyczne, budżety scenariuszowe i in.)
 • Zdobycie wiedzy zakresie podziału budżetu na narzędzia online i offline
 • Przegląd najważniejszych trendów rynkowych i narzędzi marketingu

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • materiały szkoleniowe – drukowane i elektroniczne
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • e-mailowe konsultacje z trenerem do 14 dni od zakończenia szkolenia
 • lunch w restauracji lub w formie bufetu
 • catering w trakcie przerw: kawa, herbata, soki, ciastka
MIEJSCA SZKOLEŃ
Śródmieście
Warszawa

Nasze szkolenia organizujemy w centrum Warszawy, w czterech różnych lokalizacjach.

 • Atrium Centrum, Al. Jana Pawła II 27 (nasza siedziba)
 • Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESSROOM, ul. Grójecka 1/3
 • Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje o miejscu konkretnego szkolenia oraz szczegóły organizacyjne przekazujemy uczestnikom e-mailem na 5 dni przed szkoleniem.

MIEJSCA SZKOLEŃ
PLN

Formularz zgłoszeniowy

1590Uczestnicy

Uczestnik 1

Dane zamawiającego

Dane do faktury

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH AKADEMII MARKETINGU ATRIUM

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu Akademii Marketingu ATRIUM, której właścicielem jest ATRIUM BUSINESS TRAINING & CONSULTING LTD
Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park
S63 5DB Rotherham, Wielka Brytania
Company Number 9842530, NIP PL5263150610
jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkoleniaatrium.pl lub wysłanie zgłoszenia na adres mailowy: szkolenia@szkoleniaatrium.pl

ATRIUM BUSINESS TRAINING & CONSULTING LTD potwierdza drogą mailową realizację szkolenia najpóźniej na 5 dni przed jego datą. Płatność za udział w szkoleniu należy uiścić na podstawie faktury pro forma przesłanej wraz z potwierdzeniem szkolenia na konto w ING Banku Śląskim o numerze: 25105010251000009030755996.
Po szkoleniu wystawiamy fakturę VAT. Na życzenie Klienta możliwe jest również opłacenie uczestnictwa w szkoleniu i wystawienie faktury VAT po realizacji szkolenia (bez konieczności opłacania pro formy).

OPCJA FIRST MINUTE
Zakup szkolenia w opcji FIRST MINUTE uprawnia do rabatu w wysokości 10% na szkolenie, gdy szkolenie zostanie opłacone najpóźniej na 30 dni przed terminem jego realizacji. Prosimy o kontakt w celu uzyskania faktury pro forma - szkolenia@szkoleniaatrium.pl

ATRIUM BUSINESS TRAINING & CONSULTING LTD zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niej. W przypadku odwołania szkolenia, które zostało opłacone w opcji first minute klient może skorzystać ze szkolenia w terminie następnym lub otrzymać zwrot opłaty za szkolenie w ciągu 2 tygodnie od wyrażenia takiej prośby.

Warunki i zasady rezygnacji
Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. Jednak zamiast zgłoszonej osoby może wziąć udział w szkoleniu inny pracownik firmy lub można uczestniczyć w szkoleniu w kolejnym terminie. Powyższa oferta jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATRIUM BUSINESS TRAINING & CONSULTING LTD z siedziba w Wielkiej Brytanii w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też do ich usunięcia z bazy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od ATRIUM BUSINESS TRAINING & CONSULTING LTD (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

Podane ceny szkoleń są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.