Zarządzanie zespołem. Praktyczny trening narzędzi pracy menedżera

Dla kogo szkolenie?

 • Szkolenie przeznaczone jest dla aktywnych zawodowo menedżerów i liderów każdego szczebla zarządzania, którzy chcą wzmocnić swoje praktyczne umiejętności oraz poznać efektywne narzędzia zarządzania.
 • Szkolenie jest wartościowe dla osób, które przygotowywane są do pełnienia roli menedżera w organizacji na dowolnym szczeblu.  

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • W trakcie tych warsztatów szkoleniowych koncentrujemy się na praktycznym treningu pełnego pakietu narzędzi lidera - od określenia zasad współpracy, przez wyznaczanie celów i delegowanie zadań/odpowiedzialności po narzędzia egzekwowania. 
 • Poznanie algorytmów rozmów z pracownikami w sytuacjach, kiedy pojawia się opór lub współpraca staje się trudna. 
 • Całość szkolenia odbywa się na praktycznych case’ach uczestników szkolenia, dodatkowo każdy otrzymuje praktyczny feedback od trenera i grupy. 
 • Każdy z uczestników treningu będzie miał okazję wzmocnić praktykę stosowanych narzędzi lidera oraz przetrenować je i udoskonalić. 
 • Omawiamy także trudne sytuacje we współpracy z podwładnymi i dobieramy praktyczne narzędzia, które ułatwiają rozwiązanie problemów

"SKI i DISC to było coś dla mnie totalnie nowego i cieszę się, że miałem okazję się z tym zapoznać. 
Możliwość trenowania w czasie szkolenia pozwoliło mi na utrwalenie i przerobienie algorytmów.
Jeżeli miałbym wybrać jedną rzecz z Twojego szkolenia, która była najważniejsza to właśnie treningi." 
Uczestnik szkolenia online

Program szkolenia: Zarządzanie zespołem. Praktyczny trening narzędzi pracy menedżera

1. Gra symulacyjna „Szyfranci”

 • Gra symulacyjna daje uczestnikom, którzy pełnią rolę liderów, szerokie pole do pracy z narzędziami lidera w różnych sytuacjach. To m.in. okazja do doświadczenia jak podejmowane działania wpływają na autorytet lidera, jak mogą działać poszczególne narzędzia i kiedy się nie sprawdzają, jakie działania osłabiają, a jakie wzmacniają zaangażowanie pracownika w realizację zadań. Gra pozwala także doświadczyć komunikowania konkretnych celów i ich egzekwowania oraz pokazuje wpływ na efektywność i satysfakcję pracowników. 
 • Refleksje i wnioski uczestników szkolenia z gry „Szyfranci”. 

2. Narzędzia pracy menedżera i zasady pracy z zespołem i pracownikiem

 • Przegląd narzędzia pracy menedżera – co mam do dyspozycji, kiedy i co stosować?
 • Perspektywa menedżera + perspektywa pracownika/zespołu
 • Zrozumienie działania mechanizmów psychologicznych w relacji lider – pracownik/zespół
 • Techniki ograniczania wpływu negatywnego działania mechanizmów psychologicznych, wykorzystanie mechanizmów wzmacniających współpracę
 • „Miękkie podejście do ludzi, twarde do rezultatów” - jako kluczowa zasada pracy menedżera
 • Jak można/warto budować autorytet lidera w zespole?
 • Autorytet lidera – źródła władzy lidera – na podstawie doświadczeń z gry symulacyjnej.
 • Role liderskie: lider jako szef, lider jako trener, lider jako członek zespołu
 • Inne zasady lidera, które warto stosować we współpracy z podwładnymi i zespołem

3. Określenie zasad współpracy menedżera z zespołem

 • Expose lidera zespołu – określenie zasad współpracy, „ustawienie” pozycji lidera zespołu.
 • Expose sytuacyjne
 • Wyjście z roli kolegi – wejście w rolę lidera zespołu – jak to zrobić?
 • Model efektywnego expose lidera – model podwójnej dbałości.
 • Trening expose lidera + praktyczny feedback.

4. Wyznaczanie celów operacyjnych

 • Elementy motywacji indywidualnej – komunikacja do indywidualnego modelu motywacji – krótko o modelu DISC.
 • Jak można motywacją indywidualną wzmacniać wyznaczenie celów operacyjnych?
 • Różnice między delegowanie ma wyznaczeniem celów operacyjnych 
 • Jak wyznaczyć i komunikować cele operacyjne?
 • Algorytm rozmowy w sytuacji, kiedy pracownik akceptuje wyznaczane cele.
 • Algorytm rozmowy w sytuacji, kiedy pracownik oporuje przy wyznaczaniu celów.
 • Trening praktyczny rozmowy przekazującej cele do realizacji + feedback.

5. Delegowanie zadań/odpowiedzialności

 • Pięć poziomów delegowania według V. Vroom’a.
 • Od decyzji dyrektywnej do pełnego delegowania.
 • Motywacja wynikająca z poziomów delegowania.
 • Algorytm rozmowy – delegowanie.
 • Trening praktyczny delegowania zadań/odpowiedzialności + feedback.

6. Narzędzia egzekwowania zadań od pracowników 

 • Przygotowanie do rozmowy z pracownikiem – weryfikacja i analiza sytuacji problemowych.
 • Feedback sytuacyjny (operacyjny): konstruktywna krytyka, konstruktywna pochwała.
 • Rozmowa korygująca – wzmacnianie zaangażowania, rozwiązywanie problemów – rozmowa z pracownikiem w sytuacji powtarzających się problemów.
 • Rozmowa dyscyplinująca.
 • Trening praktyczny prowadzeni rozmów egzekwujących z pracownikami + praktyczny feedback.

7. Poligon treningowy

 • Każdy z uczestników trenuje wybrane przez siebie narzędzia, pracując na przykładach (np. trudnych sytuacjach) ze swoich doświadczeń. Każdy otrzymuje także wielopłaszczyznowy feedback od trenera i uczestników szkolenia, który dodatkowo pozwala dopracować stosowane algorytmy rozmów dla swojej specyfiki pracy. 
Termin szkolenia
2022-11-14 (2 dni)
Godziny szkolenia
9:00 - 15:00
Cena szkolenia
1390 PLN netto +23% VAT
Miejsce szkolenia
ONLINE -
FIRST MINUTE
Udzielamy 10% rabatu przy zamówieniu szkolenia na minimum 30 dni przed terminem jego realizacji.
REJESTRACJA
Zarejestruj się teraz. Fakturę do opłacenia dostaniesz przed szkoleniem. Więcej pytań? Kontakt: 607 710 797, szkolenia@szkoleniaatrium.pl
ZAMÓW SZKOLENIE
Zamów jako szkolenie zamknięte
Trener
Rafał Brodowski
Prowadzi projekty szkoleniowe i doradcze od 15 lat. Od 2010 roku prowadzi też usługi doradcze według metodologii opartych na technikach wykorzystywanych w coachingu i mentoringu. W Atrium prowadzi szkolenia z negocjacji handlowych oraz narzędzi menedżerskich. Projektuje i wdraża autorskie narzędzi do zarządzania sprzedażą, budowaniem efektywnych systemów obsługi klientów oraz projektowaniem finansowych systemów motywacyjnych. Przez kilka lat pełnił funkcję dyrektora handlowego w Grupie Kapitałowej ORLEN. Obszar jego ekspertyzy to: negocjacje handlowe, sprzedaż, obsługa klientów oraz zarządzanie obszarami handlowymi. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także podyplomowe studia Psychologia Klienta w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz podyplomową Akademię Trenera Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wybrani klienci: Poczta Polska SA, Lufthansa AG, AmRest, ENEGRA Obrót, TU Allianz, BGŻ BNP Paribas, Najwyższa Izba Kontroli, Narodowy Fundusz Zdrowia OLX Polska, ORLEN Transport S.A., RUCH S.A., Grupa Wydawnicza Polskapresse Sp. z o.o.