Różnice między loterią promocyjną i konkursem promocyjnym. Ustawa o grach hazardowych

Organizacja konkursów i loterii to skuteczne narzędzia marketingowe, które mogą przyciągnąć uwagę klientów i budować pozytywny wizerunek marki. Konkursy angażują uczestników do wykonania określonych zadań, takich jak udostępnienie postu na Facebooku czy udzielenie odpowiedzi na pytanie, a nagrody są przyznawane na podstawie spełnienia określonych warunków. Loterie, z kolei, opierają się na czynniku przypadku, gdzie zwycięzcy są wyłaniani w drodze losowania spośród zgłoszeń.

KORZYŚCI Z ORGANIZOWANIA KONKURSÓW I LOTERII

 1. Konkursy to doskonały sposób na promowanie marki. Przykuwają uwagę klientów i angażują ich w interaktywną zabawę, co prowadzi do większej świadomości i lojalności wobec marki.
 2. Organizacja konkursów lub loterii pozwala skutecznie zaangażować właściwą grupę klientów, co przekłada się na zwiększoną aktywność konsumpcyjną uczestników.
 3. Atrakcyjne konkursy mają potencjał dotarcia do dużej liczby osób za pomocą naturalnego udostępniania treści przez użytkowników, co przyczynia się do budowania rozpoznawalności marki bez konieczności wysokich wydatków na reklamę.
 4. Konkursy mogą mieć wpływ na decyzje zakupowe klientów, budując więź emocjonalną z marką i przekonując ich, że oferowane produkty lub usługi spełnią ich oczekiwania.
 5. Udział w konkursach czy loteriach zachęca klientów do podejmowania pożądanych działań, co przekłada się na zwiększony współczynnik konwersji i skłonność do zakupów.
 6. Organizacja atrakcyjnych i jasno skonstruowanych konkursów pomaga budować zaufanie klientów do marki, co ma pozytywny wpływ na ich decyzje zakupowe.
 7. Konkursy mogą wzmocnić lojalność klientów, przekonując ich do powrotu do marki i stania się jej ambasadorami dzięki korzyściom i przyjemności z uczestnictwa.
 8. Konkursy internetowe są skutecznym narzędziem pozyskiwania ruchu, przyciągając uwagę nowych użytkowników i zachęcając ich do zapoznania się z ofertą marki.

Podsumowując, organizowanie konkursów to strategia marketingowa, która przynosi wiele korzyści, takich jak promocja marki, zwiększenie zaangażowania i lojalności klientów oraz generowanie ruchu i wpływ na decyzje zakupowe.

Konkursy i loterie to dwie różne formy rozwiązań marketingowych, które różnią się pod wieloma względami. Oto główne różnice między nimi:

 1. Zasada wyłaniania zwycięzcy: W konkursie to organizator, na podstawie określonych kryteriów (np. wiedzy, umiejętności, kreatywności uczestników), decyduje o przyznaniu nagrody. Natomiast w loterii wynik jest zależny od przypadku, gdzie zwycięzcy są wybierani losowo spośród zgłoszeń lub losów.
 2. Wysiłek uczestników: Konkursy wymagają większego zaangażowania od uczestników, którzy muszą spełnić określone warunki (np. udzielić poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe). W przypadku loterii, uczestnictwo opiera się głównie na losowaniu, a uczestnicy nie muszą podejmować dodatkowych działań.
 3. Regulacje prawne: Loterie podlegają przepisom ustawowym dotyczącym gier hazardowych i wymagają zgłoszenia do odpowiednich organów. Konkursy również mogą podlegać pewnym regulacjom prawem, ale nie mają takich samych wymogów jak loterie.
 4. Decyzja o wygranej: W konkursie to organizator podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody na podstawie określonych kryteriów. W loterii wygrana jest zależna od przypadku, gdzie każdy uczestnik ma takie same szanse na wygraną, a ostateczny wynik jest ustalany losowo.
 5. Zaangażowanie uczestników: Konkursy wymagają większego zaangażowania i aktywności uczestników, którzy muszą wykazać się wiedzą, umiejętnościami lub kreatywnością. Loterie są bardziej oparte na szczęściu i nie wymagają dodatkowego wysiłku od uczestników.

Podsumowując, główna różnica między konkursem a loterią polega na zasadzie wyłaniania zwycięzcy (decyzja organizatora w przypadku konkursu vs. losowanie w przypadku loterii) oraz stopniu zaangażowania i wysiłku wymaganym od uczestników.

 

Przy organizacji konkursów i loterii należy pamiętać o przepisach prawnych, takich jak Ustawa o grach hazardowych. Loterie wymagają zgłoszenia do izby administracji skarbowej oraz uzyskania zezwolenia, a ich przeprowadzenie podlega określonym regulacjom. Konkursy natomiast muszą być opisane w regulaminie, który powinien zawierać informacje dotyczące organizatora, nagrody, zasad udziału i przetwarzania danych osobowych.

Przygotowując loterię trzeba pamiętać o trzech ważnych sprawach:

 • uzyskaniu zezwolenia na przeprowadzenie loterii od Izby Celnej
 • opłaceniu zezwolenia, kwota opłaty to 10% wartości puli nagród
 • stworzeniu komisji, w której będzie również osoba* z uprawnieniami do nadzoru wynikającymi ze świadectwa kwalifikacji Ministerstwa Finansów

Przygotowanie udanego konkursu wymaga odpowiedniego planowania i uwzględnienia różnych czynników.

Kilka ważnych kroków to:

 1. Ustalenie celu konkursu: Określ, jakie cele chcesz osiągnąć dzięki konkursowi. Czy chcesz zwiększyć świadomość marki, pozyskać nowych klientów, zwiększyć zaangażowanie istniejących klientów czy promować nowy produkt lub usługę?
 2. Wybór formy konkursu: Zdecyduj, czy lepiej pasować będzie konkurs oparty na kreatywności, wiedzy, umiejętnościach czy losowości. Wybierz formę, która najlepiej odpowiada Twoim celom i oczekiwaniom.
 3. Nagrody: Wybierz atrakcyjne nagrody, które będą motywować uczestników do udziału w konkursie. Upewnij się, że nagrody są zgodne z zasadami prawnymi i przyciągną uwagę Twojej grupy docelowej.
 4. Regulamin: Przygotuj szczegółowy regulamin konkursu, który zawiera zasady udziału, kryteria oceny, terminy, informacje o nagrodach, przetwarzaniu danych osobowych itp.
 5. Promocja: Wypromuj konkurs w odpowiednich kanałach, takich jak strona internetowa, media społecznościowe, newslettery, plakaty itp. Zachęcaj uczestników do udostępniania informacji o konkursie, aby zwiększyć zasięg i dotarcie.
 6. Monitorowanie i obsługa konkursu: Sprawdź, czy konkurs przebiega zgodnie z regulaminem i odpowiadaj na pytania i wątpliwości uczestników.

* Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o organizacji i prowadzeniu konkursów i loterii promocyjnych, nauczyć się, jak napisać regulamin konkursu lub loterii, odbyć szkolenie i zdobyć Zaświadczenia o ukończonym szkoleniu z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier upoważniające do nadzoru nad loteriami promocyjnymi - przyjdź na nasze szkolenie, które organizujemy co 4 miesiące online lub w sali szkoleniowej. Jest to jedyne takie szkolenie w Polsce: kliknij w link poniżej, sprawdź program i datę najbliższego szkolenia i zamów szkolenie! Zapraszamy!

Szkolenie: NADZÓR I ORGANIZACJA LOTERII PROMOCYJNYCH I GIER HAZARDOWYCH