Trade marketing w punkcie sprzedaży

Uzyskaj 80% dofinansowania do tego szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych PARP. Link do zgłoszenia znajduje się tutaj.

Cel biznesowy

Celem usługi szkoleniowej jest osiągniecie wysokiego poziomu konkurencyjności na rynku poprzez: podniesienie efektywności działań w zakresie trade marketingu, poznanie nowoczesnych narzędzi analizy i weryfikacji skuteczności działań trade marketingowych, nabycia umiejętności właściwego projektowania działań marketingowych w punkcie sprzedaży oraz pozycjonowania produktu producenta w zależności od rodzaju miejsca sprzedaży. 

Cel edukacyjny

Celem usługi szkoleniowej jest nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby uczestniczące w szkoleniu  w zakresie: własnego rozwoju kompetencji zrozumienia mechanizmów trade marketingowych w punkcie sprzedaży, procesu projektowania sklepu i planogramów, zasad psychologii zachowań konsumenckich oraz właściwe wykorzystanie zasad trade marketingowych do pozycjonowania produktu.

Efekt usługi (efekt kształcenia)

W obszarze postawy: właściwe podejście do realizowania strategii trade marketingowych jako narzędzia zwiększającego komfort zakupu przez klientów, odpowiednie wykorzystanie własnej wiedzy marketingowej do wydobycia potencjału punktu handlowego oraz produktów producenta.

W obszarze umiejętności: samodzielnie projektowanie działań trade marketingowych uwzględniając różne branże i formaty punktów handlowych, umiejętność zaplanowania procesu trade marketingowego w zależności od rodzaju asortymentu i miejsca sprzedaży. Wyróżnianie produktu producenta w celu osiągniecia właściwiej widoczności dla klienta. 

W obszarze wiedzy: poznanie strategii trade marketingowych, poznanie strategii maksymalizacji marży i psychologii cen, zapoznanie się z procesem doboru asortymentu przez właściwe zarządzanie kategorią,  poznanie zasad organizacji powierzchni sklepu oraz ekspozycji produktów w punkcie sprzedaży, poznanie zasad psychologii zachowań konsumenckich, poznanie narzędzi analizy i badań marketingowych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Przedstawienie elementów marketingu w odniesieniu do punktu handlowego

 • Wprowadzenie do marketingu  
 • Marketing mix według Kotlera (6P’s) - Przedstawienie stosowanych strategii w odniesieniu do: Produktu, Ceny, Miejsca, Promocji, Procesu i Personelu.
 • Motywy zakupowe klientów i ich znaczenie dla pozycjonowania produktu w punkcie sprzedaży.

2. PRODUKT – rynkowe podejście do zarządzania kategorią przez skuteczny dobór asortymentu

 • Proces Zarządzania Kategorią – etapy 
 • Strategie wyboru asortymentu
 • Role w kategorii
 • Mierniki efektywności realizacji strategii zarządzania kategorią
 • Case Study – budowanie drzewa asortymentowego dla poszczególnych kategorii asortymentowych

3. CENA – najnowsze trendy realizowaniu skutecznych strategii cenowych

 • Motywy zakupowe i ich wpływ na postrzeganie cen przez Klientów – ćwiczenie motyw i jakie ceny/marże powinno się stosować
 • Neuromarekting – w jaki sposób wykorzystać w strategiach cenowych?
 • Psychologiczne znaczenie cen dla Klienta
 • Znaczenie ekspozycji cen i sposoby jej pokazywania
 • Najczęstsze błędy w marżowaniu zmniejszające rentowność
 • Film instruktażowy - Rodzaje cen oraz sposoby zwiększania marży
 • Case Study – Ustalenie odpowiednich cen na wybrane towary – z dużym skupieniem na produkty opiniotwórcze i  ich znaczeniu dla postrzegania sklepu przez Klientów

4. MERCHANDISING – nowoczesne rozwiązania zwiększające sprzedaż

 • Marketing sensoryczny – jak wykorzystać go w praktyce w punkcie sprzedaży
 • 25 zasad merchandisingu – praktyczne przykłady i rozwiązania
 • Metody merchandisingowe zwiększania sprzedaży
 • Psychologii Zachowań Konsumenckich
 • Film instruktażowy –Organizacja przestrzeni sprzedażowej
 • Ćwiczenie makieta – praktyczne zastosowanie poznanych zasad – omówienie dobrych rozwiązań i zaproponowanych pomysłów
 • Ćwiczenie budowanie planogramów w sklepach detalicznych

5. PROMOCJA  – nowe podejście do strategii wyróżniania produktów

 • Zasady organizowania efektywnych promocji
 • Główne błędy przy promocjach i ich wpływ na rentowność
 • Sposoby wyróżniania produktów – praktyczne przykłady promocji
 • Case Study – przygotowanie promocji w punkcie sprzedaży
Termin szkolenia
2019-06-11 (2 dni)
Godziny szkolenia
10:00 - 17:00
Cena szkolenia
1590 PLN netto +23% VAT
Miejsce szkolenia
Warszawa - Atrium Centrum lub inna sala szkoleniowa w centrum Warszawy
FIRST MINUTE
Udzielamy 10% rabatu przy zamówieniu szkolenia na minimum 30 dni przed terminem jego realizacji.
REJESTRACJA
Prosimy o rejestrację najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Zapisy last minute - prosimy o kontakt: 607 710 797 / szkolenia@szkoleniaatrium.pl
ZAMÓW SZKOLENIE
Zamów jako szkolenie zamknięte
Trener
Roman Szymczak
Trener Biznesu / Ekspert Trade Marketingu Ukończył Zarządzanie i Marketing UMCS w Lubinie oraz studia MBA University of Illinois. Laureat prestiżowej nagrody konkursu Trener Sprzedaży 2015 Polish NationalSales Awards. Piastował stanowiska managera w takich firmach jak: Makro Cash & Carry, Tradis, Kaufland. Zdobywał rynki krajowe i międzynarodowe jako Commercial Director w holenderskiej firmie zajmującej się dystrybucją narzędzi BEAST Global Tool Company. Jako Prezes Zarządu zarządzał siecią sklepów detalu własnego i franczyzowego jednej z wiodących w Polsce spółek w branży FMCG – GK Specjał. Od wielu lat jest trenerem biznesu i ekspertem z zakresu trade marketingu detalicznego: zarządzania kategorią, strategiami cenowymi, merchandisingiem, skutecznymi promocjami detalicznymi. Jego firma prowadzi zaawansowane projekty doradcze i szkoleniowe dla ponad 100 firm z różnych branż: fmcg, farmacja, diy, nowe technologie, usługi, finanse, produkcja itp. Wykładowca na studiach podyplomowych. Prelegent w wielu konferencjach branżowych. Ekspert platformy edukacyjnej dla małego i średniego biznesu firmy Samsung. Współpracuje z firmą badawczą Business Point Sp. z o.o. w zakresie badań rynkowych i realizacji zaawansowanych projektów rozwojowych dla firm branży farmacji. Autor książki „Merchandising w Aptece”.