Heurystyki i błędy poznawcze

Heurystyki

Heurystyki to skrócone, uproszczone strategie myślowe, które pomagają nam szybko podejmować decyzje i rozwiązywać problemy, przy minimalnym wysiłku poznawczym. Działają one jako pewnego rodzaju skróty myślowe, które pozwalają nam oszczędzać czas i energię, gdy musimy podjąć szybkie decyzje w sytuacjach złożonych lub pełnych informacji.
Heurystyki wydawania sądów to uproszczone reguły wnioskowania, którymi ludzie automatycznie i nieświadomie posługują się w celu szybkiego wydawania sądów. Niestety, korzystanie z heurystyk często prowadzi do wystąpienia błędów poznawczych.

Błędy poznawcze

Błędy poznawcze to systematyczne błędy w myśleniu, które występują, gdy informacje w otaczającym nas świecie są błędnie przetwarzane i interpretowane, a następnie wpływają na nasze decyzje i osądy. Mimo że nasz mózg jest potężny, ma swoje ograniczenia. Błędy poznawcze wynikają często z próby uproszczenia przetwarzania informacji przez mózg. Te uproszczenia działają jako ogólne zasady, które pomagają nam zrozumieć świat i podejmować decyzje w relatywnie szybki sposób.

Błędami poznawczymi są często powszechne uprzedzenia, które prowadzą do nieprawidłowego myślenia, podejmowania decyzji i oceniania informacji. Wynikają one z pewnych uproszczeń, które stosujemy w naszym procesie poznawczym, ale mogą prowadzić do błędnych wniosków i podejmowania nieracjonalnych decyzji.

Heurystyki i błędy poznawcze są ściśle powiązane. Heurystyki to strategie, których używamy do podejmowania decyzji, a błędy poznawcze to wyniki nieprawidłowego zastosowania tych heurystyk. Heurystyki mogą być przydatne, ponieważ umożliwiają nam podejmowanie szybkich decyzji w sytuacjach, gdy nie mamy pełnych informacji. Jednakże, gdy zbyt mocno polegamy na heurystykach i ignorujemy inne istotne informacje, wpadamy w błędy poznawcze, które mogą prowadzić do irracjonalnych i nieoptymalnych decyzji.

Zrozumienie heurystyk i błędów poznawczych jest istotne, ponieważ pomaga nam być bardziej świadomymi i ostrożnymi w podejmowaniu decyzji. Pozwala nam również zidentyfikować sytuacje, w których możemy być bardziej podatni na błędy i podejść do nich bardziej krytycznie, starając się uwzględnić pełniejszy obraz informacji i kontekstu.

Kilka najbardziej znanych błędów poznawczych i heurystyk:

Pułapka potwierdzenia (Confirmation Bias)

Skłonność do szukania, interpretowania i zapamiętywania informacji w sposób, który potwierdza nasze istniejące przekonania. Przykład: Ignorowanie informacji, które są sprzeczne z naszymi politycznymi przekonaniami.

Błąd reprezentatywności (Representativeness Heuristic)

Skłonność do oceniania prawdopodobieństwa na podstawie podobieństwa do pewnej kategorii lub stereotypu. Przykład: Zakładanie, że osoba o wyglądzie biznesmena jest bogata i sukcesywna.

Błąd dostępności (Availability Heuristic)

Skłonność do oceniania prawdopodobieństwa na podstawie łatwości, z jaką przychodzą nam do głowy przykłady czy informacje. Przykład: Przecenianie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku samochodowego po oglądnięciu reportażu na ten temat.

Efekt aureoli (Halo Effect)

Skłonność do generalizowania naszej pozytywnej lub negatywnej opinii na temat jednej cechy danej osoby na inne aspekty tej osoby. Przykład: Uważanie, że atrakcyjna osoba jest również inteligentna i ma dobry charakter.

Pułapka dostępności (Availability Bias)

Skłonność do oceny prawdopodobieństwa na podstawie informacji, które przychodzą nam do głowy jako pierwsze, często ignorując inne, mniej dostępne informacje. Przykład: Przecenianie częstości występowania przestępstw na podstawie doniesień medialnych.

Heurystyka zakotwiczenia / Błąd zakotwiczenia (Anchoring Bias)

Skłonność do zakotwiczenia swojej oceny lub decyzji na pewnym początkowym punkcie referencyjnym, nawet jeśli jest on niewłaściwy lub losowy. Jeden z przykładów: Sprzedawca podaje wysoką cenę, a potem obniża ją, aby wydawała się bardziej atrakcyjna, mimo że jest nadal wysoka.

Efekt dostępności (Availability Effect)

Skłonność do przeceniania prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia na podstawie łatwości, z jaką przypominamy sobie przykłady tego zdarzenia. Przykładem jest przecenianie ryzyka wypadków lotniczych po obejrzeniu filmu o katastrofach lotniczych.

Błąd planowania (Planning Fallacy): Skłonność do nieprawidłowego oszacowania czasu i zasobów potrzebnych do ukończenia zadania. Ludzie przecenianiają zwykle swoją produktywność i niedoszacowują czasu potrzebnego na zakończenie projektu. Błąd planowania odnosi się do tendencji ludzi do niedoceniania zasobów potrzebnych do wykonania przyszłego zadania, pomimo świadomości, że poprzednie zadania również trwały dłużej niż planowano. Na przykład ludzie na ogół nie doceniają kosztów i czasu potrzebnego na projekty budowlane.

Błąd wpływu konkretnego przypadku (Availability Cascade)

Skłonność do przeceniania prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia na podstawie wpływu emocjonalnego konkretnego przypadku, nawet jeśli dane statystyczne nie potwierdzają takiego ryzyka. Powszechne przekonanie o wysokim ryzyku porwań dzieci, pomimo rzadkości tych zdarzeń lub przekonanie, że latanie samolotami jest bardziej niebezpieczne niż podróżowanie pociągiem, mimo, że statystyki pokazują, że jest inaczej. Ponieważ wypadki lotnicze są bardzo spektakularne, myślimy, że one wydarzają się częściej.

Warto pamiętać, że te błędy poznawcze i heurystyki wpływają na nasze decyzje i oceny w różnych dziedzinach życia, w tym w ekonomii, marketingu i podejmowaniu decyzji konsumenckich.

Autor:
Beata Skorubska, Menedżer ds. rozwoju biznesu, Buckinghamshire Marketing Academy Ltd.