Strategia marketingowa - insighty, cele, kanały komunikacji

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Szkolenie zawiera bardzo nowoczesną i unikalną wiedzę. W wyniku jej zastosowania, nawet małe i średnie marki mogą znacząco zwiększyć potencjał konkurencyjny. Szkolenie zawiera wiedzę, możliwą do szybkiego wdrożenia i przynoszącą często natychmiastowe, spektakularne efekty  biznesowe. W trakcie szkolenia, uczestnicy uczą się:

 • Planowania nowoczesnych, skutecznych strategii marketingowych, promocyjnych i reklamowych.
 • Zwiększania  skuteczności wszystkich działań komunikacyjnych online i offline.
 • Planowania i wdrażania technik skupiania uwagi i "prowadzenia"  konsumentów w wielu mediach.
 • Projektowania skutecznych rozwiązań trwale zwiększających oddziaływanie reklamowe, brandingowe. Lojalnościowe (online+offline)
 • Planowania kampanii reklamowych, kampanii wizerunkowych, kampanii sprzedażowych i akcji promocyjnych .

Szkolenie jest zaprojektowane w sposób, który umożliwia silny rozwój kompetencji wszystkim, których praca łączy się z planowaniem marketingu i reklamy firm/marek. Zarówno początkujący, jak i średniozaawansowani uczestnicy mogą liczyć na wyjątkowy wzrost know-how. Jest to jedne z bardzo niewielu szkoleń na polskim rynku, które oferuje dostęp do tak rozbudowanej i przekrojowej wiedzy z dziedziny marketingu i reklamy łączącej siłę kanałów online+offline.

METODY PRACY PODCZAS SZKOLENIA

Stawiamy na intensywną pracę w grupie. Na tym szkoleniu NIE będzie nudnych, sztampowych, przewidywanych, prostych zadań. Obejmuje ono warsztaty, studia przypadku, zadania grupowe, dyskusje, burze mózgów i ćwiczenia oparte o prawdziwe wyzwania nowoczesnego marketingu i reklamy. Będziemy rozwiązywać realne problemy i tworzyć skuteczne  scenariusze działań. Będziemy rywalizować w grupach. Szkolenie jest intensywne.
100% PRAKTYKI: ĆWICZENIA / CASE STUDIES / BURZA MÓZGÓW

STRATEGIA: KROK 1
PLANOWANIE GRUP DOCELOWYCH

Insight – wiedza o umyśle odbiorcy komunikacji, zrozumienie schematów zachowania i zrozumienie motywacji. Prawidłowe rozumienie grup docelowych i projektowanie ich zachowania to największy problem polskich firm. Nawet duże koncerny, dysponujące przekrojowymi badaniami popełniają często katastrofalne błędy podczas określania grup docelowych.
Ogromna większość nieudanych kampanii reklamowych i działań marketingowych w mediach tradycyjnych i cyfrowych spowodowana jest brakiem w wiedzy o grupach docelowych. 

1. Błędy w tworzeniu insightów:

 • Słabe rozpoznanie i opis grup docelowych to gwarancja porażki.
 • Pobieżne opisy grup docelowych - plaga w polskim marketingu.
 • Demografia grup docelowych to za mało.
 • Psychografia grup docelowych to za mało.
 • Badania pobieżnie interpretowane jako źródła błędów.

2. Dobry insight jako potężna broń w walce konkurencyjnej.

 • Z czego się składa dobry insight?
 • Jak skutecznie interpretować badania grup docelowych?
 • Marzenia i aspiracje grup docelowych – praktyczne wykorzystanie.
 • Życiowe wartości grup docelowych – praktyczne wykorzystanie.
 • Obawy i nadzieje grup docelowych – praktyczne wykorzystanie.
 • Napięcia emocjonalne grup docelowych – praktyczne wykorzystanie.
 • Liderzy opinii dla grup docelowych – praktyczne wykorzystanie.
 • Jak dobrze opisywać grupy docelowe w strategii marketingowej?

Ćwiczenia: Analiza badań w grupach.

Ćwiczenia: Budowa planów insightów w grupach.

Ćwiczenia: Analiza grup docelowych i ich zachowań w grupach.

Rozwiązywanie problemu: Docieranie do powodów zachowań grup docelowych.

Rozwiązywanie problemu: Prawidłowa segmentacja grup docelowych.

 

STUDIA PRZYPADKU (PONAD 20):

 • Realizacje międzynarodowe trenera – case studies. 
 • Wybrane najlepsze realizacje: światowi liderzy komunikacji marketingowej
 • Wybrane błędne realizacje: Polska i świat

STRATEGIA: KROK 2
PLANOWANIE CELÓW I ZACHOWAŃ ODBIORCÓW

Każda strategia marketingowa to praktyczny plan zmiany zachowania konsumentów, aby realizować cele biznesowe firmy. Po poprawnym zrozumieniu i przedstawieniu profilu oraz segmentów odbiorców działań marketingowych i reklamowych można przejść do najważniejszego etapu planowania strategii marketingowej, czyli określeniu celów połączonych z wpływem na grupy docelowe.

Stratedzy planują sposoby wpływu na opinie i zachowanie konsumentów wykorzystując komunikację marketingową online i offline. We współczesnym marketingu istnieje ogromna liczba możliwych interakcji za pomocą dziesiątków mediów. Dlatego, aby uzyskać dobry zwrot inwestycji i efekty rynkowe, najważniejszy jest dobry plan zaangażowania grup docelowych wynikający przede wszystkim z insightu – czyli tego co wiemy o odbiorcach strategii.

1. "Boska cząstka" strategii – Emocje.

2. Cele kognitywne – co ma poznać i zrozumieć konsument?

 • Praktyka - wpływ na postawy grup docelowych.
 • Praktyka – zmiany opinii grup docelowych.
 • Praktyka - cele wizerunkowe a wyobrażenie marki.

3. Cele behawioralne – co ma zrobić konsument?

 • Praktyka Call-To-Action – komunikaty wzywające do działania online/offline.
 • Praktyka – techniki perswazyjne w reklamach TV.
 • Praktyka – techniki perswazyjne w reklamach internetowych typu display.
 • Praktyka – techniki perswazyjne w reklamach społecznościowych (social media).
 • Praktyka – techniki perswazyjne w reklamach mobilnych.
 • Praktyka – połączenie technik perswazyjnych online/offline/mobile.

4. Cele społeczne (międzyludzkie) – opinie, którymi dzieli się konsument.

 • Wpływ opinii w grupie VS reklama.
 • Reputacja marki kontra obraz marki kreowany przez reklamę.
 • Wpływ opinii odbiorców w mediach społecznościowych na działania reklamowe.

5. TWORZENIE IDEI STRATEGICZNEJ

 • Big Idea kontra Idea Strategiczna
 • Zgodność Idei Strategicznej z Brand Equity.
 • Idea Strategiczna to podstawa dla kreacji reklamowej/komunikacyjnej.

Ćwiczenia w grupach: Planowanie celów kognitywnych.

Ćwiczenia w grupach: Planowanie celów behawioralnych.

Ćwiczenia w grupach: Planowanie celów społecznych.

Rozwiązywanie problemu: Przełamanie sztampowych, wtórnych idei strategicznych.

Rozwiązywanie problemu: Niewłaściwy dobór celów w mediach cyfrowych.

STUDIA PRZYPADKU w tym:

 • Realizacje międzynarodowe i Polskie trenera. 
 • Wybrane najlepsze realizacje: światowi liderzy komunikacji marketingowej
 • Wybrane błędne realizacje: Polska i świat

STRATEGIA: KROK 3
PLANOWANIE KANAŁÓW KOMUNIKACJI I MEDIÓW

Media w strategii marketingowej i reklamowej (online+offline) – praktyka na współczesnych rynkach.
Kiedy mamy przygotowany insight i cele marketingowe, czas na wybór nośników realizujących te cele. Ten dział szkolenia jest kluczowy w zrozumieniu technik budowania strategii. Pozwala nabrać dobrych nawyków w myśleniu o mediach we współczesnym, skomplikowanym marketingu i ustrzec się poważnych błędów.

We współczesnym świecie, gdy każdy – z dziesiątków interaktywnych sposobów komunikacji, każdy kontakt z konsumentem - może zakończyć się sprzedażą planowanie wykorzystania mediów w strategii jest zadaniem bardzo wymagającym. Specjalistyczna wiedza, konieczna do planowania strategii marketingowych powiększa się każdego roku a reklamodawcy zasypywani są ofertami nowych rozwązań cyfrowych i tradycyjnych.

Z powodu zalewu działów marketingu nowymi rozwiązaniami mediowymi powoduje to często zamknięcie się firm na nowe możliwości (syndrom "korzystamy tylko z tego co znamy") lub przeciwnie – powoduje to chaos i poczucie, że budżety reklamowe "nie pracują tak jak kiedyś". Podczas tego działu, ćwiczymy prawidłowy dobór form mediowych dla maksymalizacji skuteczności strategii marketingowej. 

Sekcja szkolenia zawiera tematy oparte w 100% na praktyce – w tym:

 • Nie istnieje komunikacja marketingowa wyłącznie offline.
 • Nie istnieje komunikacja marketingowa wyłącznie online.
 • Dobór mediów w strategii marketingowej – plan i praktyka.
 • Planowanie połączenia marketingu online+offline – plan i praktyka.
 • Całość komunikacji w mediach jako tzw. przepływ odbiorców (user-flow).
 • 4C czyli planowanie według zasady Catch, Connect, Close, Continue.
 • Zastosowanie i rola social media w marketingu.
 • Zastosowanie i rola video w marketingu.
 • Content marketing – scenariusze praktycznego  zastosowania.
 • eCommerce to znakomity kanał komunikacji marketingowej!
 • Sprzedaż poprzez wszystkie kanały cyfrowe (m. in. social, video, mobile) jest możliwa – unikalna, autorska metoda planowania zaangażowania odbiorców, tzw. Dispersed Tactics.
 • Zastosowanie internetowych reklam display i video w planie strategii marketingowej.
 • Zastosowanie reklam w różnych urządzeniach i nośnikach cyfrowych.
 • Umiejscowienie komunikacji marketingowej i reklamowej online – wydawcy, powierzchnie.
 • Przenikanie mediów w praktyce – event, TV, social, video, prasa, outdoor.

Ćwiczenia w grupach: Planowanie wykorzystania mediów zintegrowanych (online+offline)

Ćwiczenia w grupach: Planowanie strategii mediów i przepływu konsumentów przez media (user flow) w technice 4C.

Ćwiczenia w grupach: Planowanie skutecznych form reklamowych i kreacji w mediach cyfrowych – media typu display (np. Bannery, mikroserwisy, media społecznościowe + eCommerce).

Rozwiązywanie problemu w grupach: Zmiana organizacji i roli mediów po wdrożeniu strategii.

Rozwiązywanie problemu w grupach: Zmiana niewłaściwego doboru mediów i kreacji reklamowej podczas trwania kampanii.

STUDIA PRZYPADKU w tym:

 • Realizacje międzynarodowe i Polskie trenera. 
 • Wybrane najlepsze realizacje: światowi liderzy komunikacji marketingowej
 • Wybrane błędne realizacje: Polska i świat

STRATEGIA: KROK 4
MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI

Pomiar efektywności i wnioski z danych badawczych to bezcenny zasób know-how firmy.

Pomiar skuteczności umożliwia dobre wnioskowanie  dotyczące pozycji marki na rynkach i jest stosowane jako bezcenna lekcja firmy na przyszłość. Prawidłowe pomiary dostarczają znakomitych informacji o grupach docelowych. Dobra analiza efektów umożliwia wdrożenie poprawek lub zmian reklamowych w trakcie trwania kampanii.

 • Oszacowanie skuteczności w mediach offline (TV, radio, prasa, OOH).
 • Oszacowanie skuteczności w mediach ocyfrowych na podstawie parametru głębokości eksploracji.
 • Oszacowanie skuteczności działań w mediach społecznościowych.
 • Rozumienie danych Google Analytics.
 • Wnioskowanie z danych w czasie trwania kampanii.
 • Opracowanie tzw. Learnings – wnioski na przyszłe realizacje strategii.

Ćwiczenia w grupach: Planowanie skuteczności oddziaływania w marketing mix.

Ćwiczenia w grupach: Planowanie mierników sukcesu w kanałach internetowych.

Rozwiązanie problemu: Zmniejszanie współczynnika porzucania odwiedzin serwisów internetowych – redukcja tzw. Bounce Rate.

STUDIA PRZYPADKU:

 • Realizacje międzynarodowe i Polskie trenera – case studies. 
 • Wybrane najlepsze realizacje: światowi liderzy komunikacji marketingowej
 • Wybrane błędne realizacje: Polska i świat

 

Termin szkolenia
2019-11-14 (2 dni)
Godziny szkolenia
10:00 - 17:00
Cena szkolenia
1750 PLN netto +23% VAT
Miejsce szkolenia
Warszawa - Atrium Centrum lub CK Golden Floor
FIRST MINUTE
Udzielamy 10% rabatu przy zamówieniu szkolenia na minimum 30 dni przed terminem jego realizacji.
REJESTRACJA
Prosimy o rejestrację najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia. Zapisy last minute - prosimy o kontakt: 607 710 797 / szkolenia@szkoleniaatrium.pl
ZAMÓW SZKOLENIE
Zamów jako szkolenie zamknięte
Trener
Tomasz Sucheta
Strateg marketingowy tworzący rozwiązania dla działań marek globalnie (4 kontynenty), EMEA (25+ rynków) i w Polsce. Twórca rozwiązań eMarketingu, reklamy i eCommerce dla marek w ponad 40 krajach. Przez 17 lat tworzył strategie w elitarnych agencjach reklamowych (m.in. Hypermedia, Isobar, Saatchi & Saatchi, Interactive Solutions EMEA, GPD Advertising). Pracował w Japonii, USA, Wielkiej Brytanii, Krajach Bałtyckich, krajach środkowej, wschodniej i południowej Europy. Tworzył strategie globalne, EMEA i dla koncernów w Polsce. Portfolio strategii marketingowych w mediach cyfrowych i multichannel. GLOBALNIE w tym EMEA: Blend-A-Med, Olay, Oral B, Head & Shoulders, Shamtu, Pampers, Old Spice, Ariel, Vicks, 3DWhite, Teva, Microsoft, Konica, Minolta, Lidl Poland, Lidl Czech, Lidl Slovakia, Lidl Greece & Cyprus, Lidl Romania, Lidl Hungary, Lidl Croatia & Slovenia, Teva, Vicks. Olay, Nestle POLSKA: Lidl, Toyota, Credit Agricole, PKO BP, Credit Suisse, BZ WBK, Olympus, Żywiec, Olay, Pampers, Always, Vicks, Teva, Onet.pl, Wirtualna Polska, ITI, T-Mobile, Sony, Hewlett-Packard, Lexmark, Philip Morris, Miller Genuine Draft (SABMiller), Pilsner Urquell (SABMiller), Raben, Nestle, Pernod Ricard, CTL Logistics, Synthos Agro, Budimex, Fuchs Oils, Górażdże, IMI Hydronics, DB Schenker, Śnieżka