Termin szkolenia
2024-10-25 (1 dni)
Godziny szkolenia
9:00 - 16:00
Cena szkolenia
1190 PLN netto +23% VAT
Miejsce szkolenia
-
ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ
Zamów szkolenie teraz, opłać fakturę później. Rejestruj się min. 7 dni przed szkoleniem. Ułatwi to nam potwierdzanie szkoleń. Dziękujemy!
RABATY I KOLEJNE DATY
2 osoby - 5%, 3 osoby - 10%. Szkolenia powtarzamy cyklicznie. Zapytaj o kolejną datę: kontakt@szkoleniaatrium.pl
ZAMÓW SZKOLENIE
Trener
Dr Agnieszka Chęś
Trener biznesu, facylitatorka procesów projektowania produktów i usług, menedżer projektów strategii marketingowych. W Akademii Marketingu Atrium prowadzi szkolenia Design Thinking oraz Customer Experience Management. Doświadczenie zdobywała w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym pracując na rynku tureckim, hiszpańskim i na Półwyspie Arabskim. W swojej pracy marketera za kluczowe umiejętności uważa słuchanie, obserwacje i głębokie rozumienie zachowań ludzi. Lata praktyki nauczyły ją, iż dobre pomysły rodzą się z połączenia ciekawości i różnorodności. Związana z Wyższymi Szkołami Bankowymi gdzie prowadzi zajęcia głównie dla studentów zagranicznych. Prowadziła badania dotyczące m.in. marek globalnych, zachowań konsumenckich w Internecie i komunikacji międzykulturowej w biznesie. W 2018 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Członek Project Management Institute oraz SIETAR - Society for Intercultural Education, Training and Research. Współpracowała jako konsultant, ekspert i trener z firmami: TEB Akademia Sp. z o.o.. Google (Projektanci Innowacji), Grant Thornton, Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji, NAWA, Oman Airport Management Company. Jako Assistant Professor (profesor nadzwyczajny) jest wykładowcą w The American Business School of Paris we Francji, a także profesorem nadzwyczajnym Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Szkolenie w Warszawie, 25 października

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących w zespołach i na stanowiskach gdzie ważne są bezpośrednie relacje międzyludzkie, szczególne dla menadżerów każdego szczebla, menadżerów projektu, osób mających kontakt z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi, m.in. pracowników HR, działów sprzedaży i obsługi klienta, specjalistów user experience. 

Co zyskujesz rozwijając swoje kompetencje w obszarze empatii:

 • Wzmocnienie swojego wizerunku lidera
 • Lepsze rozumienie klientów i współpracowników
 • Skuteczniejsze zarządzanie zespołem – wzrost zaangażowania, mniej konfliktów
 • Poprawa umiejętności komunikacji w każdych okolicznościach, np. dawania feedbacku
 • Budowanie konstruktywnych relacji – więcej zaufania i otwartości
 • Wzrost pewności siebie w relacjach

CEL SZKOLENIA:

szkolenie daje głębokie zrozumienie czym jest empatia i jak się przejawia w zachowaniu w różnych sytuacjach biznesowych; pozwala rozwinąć umiejętności dopasowania zachowania do kontekstu z uwzględnieniem emocji własnych i pozostałych zaangażowanych stron. 

FORMA:

Krótkie wykłady przeplatane dużą ilością ćwiczeń w parach i grupach a także analiza studiów przypadku. Studia przypadku dotyczą relacji z klientami innej grupy wiekowej i klasy społecznej, relacji hierarchicznych w pracy, relacji w zespole zróżnicowanym kulturowo, relacji konfliktowej w zespole. Szkolenie pozwala na aktywne wykorzystanie empatii w różnych kontekstach sytuacyjnych. W rezultacie uczestnicy zyskują pogłębioną świadomość własnych jak i cudzych emocji i wzorców zachowań i są przygotowani, by natychmiast wdrażać zmiany w swoim miejscu pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie – czym jest a czym nie jest empatia w biznesie w XXI wieku

 • XXI wiek - era empatii w biznesie i przejawy tego trendu
 • Czym jest empatia w biznesie – definicje; powiązane kompetencje, zachowania i postawy
 • Empatia a inteligencja emocjonalna i inteligencja społeczna
 • Czy jestem empatyczny/-a (krótki test diagnostyczny)
 • Empatia i różne konteksty sytuacyjne - zespół, relacje z klientami, przełożony-podwładny i podwładny-przełożony, auto-empatia
 • Kto potrzebuje empatii: „5A” - potrzeby człowieka, potrzeby efektywnych zespołów
 • Dlaczego empatia jest trudna i „niebiznesowa”
 • „Business case” dla empatii - dlaczego budować relacje oparte na empatii, czy ten wysiłek się opłaca?

2. Kompetencje i zachowania empatyczne - trening

 • Fundamenty empatii - aktywne słuchanie, czytanie emocji werbalnych i niewerbalnych
 • Akceptacja odmienności i niejednoznaczności (tolerancja/akceptacja/inkluzywność)
 • Empatia wyrażona w komunikacji – wzorce komunikacyjne (asertywność, stwierdzenia „ja…”, walidacja emocji i poglądów drugiej strony)
 • Elastyczność sytuacyjna („being situation smart”, „situational agility”)
 • Narzędzie wzmacniania empatii - mapa empatii, eksperymenty i wyobrażenia, technika wywiadu pogłębionego

3. Empatia w zespole i w organizacji

 • Zachowania przywódcze a empatia - branie odpowiedzialność za emocje swoje i innych w danej sytuacji i w relacji
 • Dynamika grupy – empatia a hierarchia
 • Zachowania statusowe – techniki budowania i skracania dystansu społecznego, empatia „w górę” i ”w dół”
 • Konstruktywny feedback jako przejaw empatii
 • Różnice kulturowe w zespole a empatia
 • Empatia w cyfrowym świecie - wyzwania pracy w zespołach zdalnych
 • Kultura organizacyjna a empatia
Trener
Dr Agnieszka Chęś
Trener biznesu, facylitatorka procesów projektowania produktów i usług, menedżer projektów strategii marketingowych. W Akademii Marketingu Atrium prowadzi szkolenia Design Thinking oraz Customer Experience Management. Doświadczenie zdobywała w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym pracując na rynku tureckim, hiszpańskim i na Półwyspie Arabskim. W swojej pracy marketera za kluczowe umiejętności uważa słuchanie, obserwacje i głębokie rozumienie zachowań ludzi. Lata praktyki nauczyły ją, iż dobre pomysły rodzą się z połączenia ciekawości i różnorodności. Związana z Wyższymi Szkołami Bankowymi gdzie prowadzi zajęcia głównie dla studentów zagranicznych. Prowadziła badania dotyczące m.in. marek globalnych, zachowań konsumenckich w Internecie i komunikacji międzykulturowej w biznesie. W 2018 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Członek Project Management Institute oraz SIETAR - Society for Intercultural Education, Training and Research. Współpracowała jako konsultant, ekspert i trener z firmami: TEB Akademia Sp. z o.o.. Google (Projektanci Innowacji), Grant Thornton, Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji, NAWA, Oman Airport Management Company. Jako Assistant Professor (profesor nadzwyczajny) jest wykładowcą w The American Business School of Paris we Francji, a także profesorem nadzwyczajnym Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.